TRADISS - Technika Komputerowa
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023, faks: (+48) 32 757 28 32, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
enova365
sage
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
O firmie Kontakt Bezpłatne prezentacje Konsultacje zdalne Mapa strony Praca

Podstawowe funkcje systemu

System "SuperApteka 2000" to zbiór programów pogrupowanych w kilka bloków tematycznych. W ramach tych programów realizowane są poszczególne funkcje systemu, między innymi, umożliwiające:

 • sprzedaż fiskalną i leków gotowych i recepturowych, również na faktury;
 • realizację wniosków o wydanie środków pomocniczych czy ortopedycznych;
 • automatyczne wykonywanie taksacji recept na drukarce podczas ekspedycji;
 • realizowanie recept z pomocą czytnika kodów kreskowych;
 • sprzedaż produktów przy użyciu czytników kodów kreskowych;
 • udzielanie rabatów i upustów dla pacjentów oraz personelu podczas sprzedaży produktów;
 • przyjmowanie faktur zakupu w formir dokumentu elektronicznego;
 • wystawianie i przyjmowanie dokumentów przesunięć międzymagazynowych, darowizn i innych dowolnie zdefiniowanych dokumentów;
 • wykonywanie raportów taksacji recept oraz zestawień refundacyjnych, w tym także zestawień refundacyjnych za środki pomocnicze i rachunków dla innych refundatorów;
 • generowanie elektronicznych zestawień refundacyjnych (tzw. dokumenty elektroniczne) wymaganych przez NFZ;
 • prowadzenie ewidencji zwrotów pacjentów;
 • prowadzenie ewidencji obrotu środkami psychotropowymi;
 • wykonywanie spisu z natury oraz wydruków remanentowych;
 • wykonywanie różnorodnej sprawozdawczości: rejestrów VAT zakupu i sprzedaży , analiz wyniku finansowego, rozchodów, stanów magazynowych itp.
 • obsługę kreskowych kodów rejestracyjnych MziOS
 • automatyczne tworzenie zamówień w oparciu o moduł prognozujący rozchód leków i/lub na podstawie szeregu innych parametrów obliczanych automatycznie lub wprowadzanych przez użytkownika; możliwe jest również między innymi zaznaczanie produktów do zamówienia podczas ekspedycji;
 • automatyczne aktualizowanie parametrów sprzedaży leków (limity, ceny urzędowe, grupy odpłatnościowe itp.) przy współpracy z modułem "BazyLek";
 • obsługę Farmaceutycznej Bazy Danych "BAZYL" zawierającej informacje o lekach i parafarmaceutykach;
 • generowanie elektronicznych przelewów dla banku;
 • regulację dostępności poszczególnych opcji systemu indywidualnie dla personelu apteki poprzez moduł uprawnień;
 • pełną obsługę najpopularniejszych na rynku urządzeń fiskalnych - wydruki raportów dobowych, okresowych, zmiany tabel stawek VAT, konfiguracja zawartości paragonów itp.
 • obsługę dowolnej liczby stawek podatku VAT (limitowane jedynie cechami konstrukcyjnymi urządzeń fiskalnych), w tym produktów nie podlegających ustawie o podatku VAT.

Ekspedycja

Ekspedycja jest głównym modułem służącym do wydawania leków za pierwszym stołem w aptece. Działa na rzeczywistych stanach magazynowych, pozwala na dowolną wycenę wcześniej ustalonych odpłatności, zniżek, doboru recepty. Ekspedycja opiera się na definiowanych słownikach, które po służą jako "szablony" podczas sprzedaży, po to aby maksymalnie przyspieszyć wydawanie leków. Wszelkie operacje za pierwszym sprowadzone są do minimum czasu poświęconego na wprowadzanie danych. Dane z recept można odczytywać za pomocą czytnika kodów kreskowych. Czytnik słuzy również do identyfikacji leku w okienku magazynu. Aby sprawnie poruszać się module ekspedycji można używać definiowanych skrótów klawiaturowych,

Główne pozostałe funkcje wykonywane z poziomu ekspedycji to:

 • wycena i odbiór leków recepturowych;
 • wydawanie środków pomocniczych z limitami zbiorczymi;
 • rejestracja importu docelowego;
 • tworzenia faktur sprzedaży dla pacjenta na podstawie wydanych leków;
 • tworzenie odpisów recept oraz recept farmaceutycznych;
 • taksacja recept bezpośrednio przy okienku ekspedycyjnym (również na drukarce fiskalnej );
 • zamawianie brakujących leków (tzw. schowek );
 • upusty;
 • powiązanie z bazą leków BAZYL;
 • kalkulator.

Towar

Moduł "Towar" zawiera operacje dotyczące ruchu produktów na magazynie magazynowego, zakupy , remanent, spis artykułów, rozrachunki z kontrahentami , zamówienia, prognozowanie sprzedaży.

 • Przyjęcie na stan - wprowadzanie produktów do magazynu na podstawie faktur zakupu przekazywanych modułem "Transmisja". Faktury od dostawców mogą być wprowadzane na podstawie zdefiniowanych szablonów opartych o pliki tekstowe tych faktur. Ogólnie przyjęty format to DataFarm, ale system jest w stanie dostosować się do dowolnego wzoru faktury.
 • Remanent - arkusze spisowe, zestawienia, wydruki różnic stanów magazynowych. Wykonywanie remanentu jest bardzo intuicyjne, pozwala na szybkie i sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji.
 • Rejestr Rozrachunki - umożliwia przeglądanie dokumentów zakupu w cenach sprzedaży i cenach zakupu, w stanie przed i po korekcie. Pozwala na ewidencjonowanie rozrachunków z dostawcami, rejestrowanie częściowych zapłat oraz generowanie przelewów.

Korekty

Moduł korekt służy do operacji zwracania leków z ekspedycji, korekt faktur zakupu, wycofywania leków oraz ich zniszczenia lub wstrzymywania. Pozwala na wykonywanie wydruków przewidzianych przepisami, np. protokołu zniszczenia. W module znajduje się ewidencja odpisów recept, opcja przeceny produktów aktualnie znajdujących się w magazynie.

 • Magazyn produktów <Przecena> - bardzo przydatna opcja do analizy zmian cen sprzedaży jakie miały miejsce np. po zmianach na listach leków refundowancych.
 • Zwroty ekspedycji i wydruki - przy pomocy tej opcji istnieje możliwość korygowania sprzedaży przeprowadzonej w module Ekspedycja. Podział zwrotów: leki wydane na receptę, leki wydane odręcznie i leki robione.
 • Wstrzymanie produktu - wykorzystywane jest przede wszystkim do blokowania sprzedaży konkretnych leków np. w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z numerami serii lub nakazem wstrzymania danej partii przez inspektorat nadzoru farmaceutycznego (istnieje możliwość późniejszego odblokowania leków)
 • Wycofanie produktu oraz Zniszczenie produktu. Pozwalają na ewidencjonowanie oraz drukowanie protokołu przekazania do utylizacji (na podstawie odpowiednich przepisów).
 • Ewidencja odpisów recept - zawiera listę odpisów recept oraz recept farmaceutycznych wprowadzonych w module Ekspedycja. Umożliwia przeglądanie poprawianie i usuwanie pozycji z takiej listy.

Zestawienia i wydruki

Moduły dla księgowego / szefa /kierownika apteki, odgrywający bardzo ważną rolę w systemie zarządzania, zawiera wszelkiego rodzaju zestawienia niezbędne w codziennym funkcjonowaniu apteki między innymi:

 • zestawienia kasy w podziale na stanowiska ekspedycji i personel,
 • analiza leków przeterminowanych, braki magazynowe, stany minimalne i zerowe, cenniki, numery serii.
 • obroty uwzględniające podział na poszczególne leki, ich grupy oraz formy sprzedaży np. (rodzaje recept, stanowiska i personel),
 • analiza zakupów w rozbiciu na dostawców lub asortymentu w dowolnym okresie czasu,
 • zestawienia psychotropów (wydruki wymagane przepisami),
 • zestawienia refundacyjne leków, środków pomocniczych i ortopedycznych, wydruki, i zestawienia elektroniczne. (Zawsze aktualizowane pod kontem zmian w rozporządzeniach).

Prognoza

Generuje propozycje stanów magazynowych w oparciu o aktualną sprzedaż oraz zakupy poszczególnych produktów lub ich grup. Analizuje i podaje najtańszego dostawcę z wybranego okresu Generuje zestawienie obrotów z hurtowniami. Umożliwia przepisanie aktualnie minimalnych stanów na podstawie, których generowane mogą być zamówienia. Zestawienia prognozy można dodatkowo obrabiać wpisując własne wartości, a następnie przepisać automatycznie dane do modułu Zamówienia.

RUM-KUM-START-WNIOSEK

Moduł ma na celu prowadzenie ewidencji rozchodu leków na recepty Mz/Pom-35 (RUM), kupony KUM oraz przygotowywania (skonfigurowania) zestawień rozchodu leków w formie elektronicznej. Większość parametrów pracy modułu posiada możliwość indywidualnego dostosowania do potrzeb użytkownika, co sprawia, iż moduł jest w pełni funkcjonalnym i uniwersalnym narzędziem, które pomaga w usprawnieniu złożonej i czasochłonnej procedury sprzedaży produktów na recepty.

Na szczególną uwagę zasługują tutaj:

 • możliwość wykorzystania czytnika kodów kreskowych do wprowadzania danych o zrealizowanych receptach,
 • późniejsza poprawa wszystkich parametrów naniesionych na receptach w module Ekspedycja,
 • wydruki dziennej taksacji recept leków gotowych i robionych,
 • definicje i konfiguracja recept parametrów przyspieszających pracę w ekspedycji,
 • definicje plików elektronicznych przekazywanych w zestawieniach do NFZ ich wzorów i zawartości.

Bufor

Bufor to program umożliwiający wcześniejsze przygotowanie zmian na liście leków refundowanych i przetransmitowanie ich do systemu w dniu obowiązywania. Program Bufor służy do przygotowywania nowych danych, takich jak limit, wielkość opakowania, cena urzędowa, przynależność do grup odpłatnościowych czy stawka podatku VAT. Wszystkie wartości są zapamiętywane w wewnętrznych plikach Bufora. Sama zmiana danych w systemie, nosząca dalej miano aktualizacji jest operacją stosunkowo krótką i pozwala na jednorazową aktualizację wszystkich nowo wprowadzonych danych.

 • powiązanie Bufor <-> SA2000 - Przygotowane dane w Buforze można w dowolnym momencie wprowadzić na kartoteki leków w aptece. Operacja praktycznie niezbędna w sytuacji kiedy zmieniają się listy leków refundowanych.
 • powiązanie Bufor <-> Bazylek - Można tak przygotować dane z programu Bazylek do Bufora aby nie wymagały zbędnej obróbki na poziomie samego zbioru Bufora. Wykorzystywane są do tego rozbudowane filtry w Bazylku. Po odfiltrowaniu spisu leków w bazie leków BAZYL można w prosty sposób wyeksportować je do Bufora.

Metki z cenami

Są dwa sposoby tworzenia metek z cenami do naklejenia na opakowania (drukarki na rolkę lub/drukarka na arkusze A4)

 • Istnieje możliwość tworzenia etykiet z kodem kreskowym definiującym dokładną dostawę, z cenami, nazwą leku dawką i nazwą apteki na arkuszach naklejek A4. Wykorzystywane są do tego drukarki laserowe i atramentowe. Można tutaj zachować pewną dowolność w wyborze, ponieważ stosowane są w programie do etykiet sterowniki drukarek pracujących w MsWindows. Nie nadają się jednak drukarki igłowe z uwagi na złą jakość wydruku kodu kreskowego
 • zastosowanie specjalizowanych drukarek do etykiet na tzw. rolkę z naklejkami.

Zamówienia

Moduł służy do wszechstronnej obróbki zamówień składanych w hurtowniach. Umożliwia on między innymi tworzenie zamówień podczas ekspediowania leków (zaznaczanie pozycji do zamówienia), automatyczne generowanie pozycji do zamówienia na podstawie ilości minimalnych, średnich zakupów za zadany okres czasu oraz "ręczne" tworzenie zamówień. Moduł daje do dyspozycji Użytkownikowi cały zestaw informacji i narzędzi upraszczających proces decyzyjny związany z zamawianiem produktów. Moduł "Zamówienia" może być wykorzystany również w ekspedycji do zaznaczania produktów, które należy domówić/zamówić.

Programy DEMO
wersje demonstracyjne
enova365 - zmiany w przepisach kadrowych i podatkowych w 2016 rokuenova365 - Jednolity Plik Kontrolnyenova365Kolektory danych - mobilny terminal magazynowycztery twarze enova365Wysyłaj i odbieraj e-dokumenty przez serwis miedzyfirmami.pl
 
© 2000-2018 Tradiss       Informacje o witrynie       Archiwum       Projekt UE       Mapa strony       www.sage.com.pl       www.enova.pl       www.saldeosmart.pl       realizacja InfraNet.pl