TRADISS - Technika Komputerowa
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023, faks: (+48) 32 757 28 32, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
enova365
sage
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
O firmie Kontakt Bezpłatne prezentacje Konsultacje zdalne Mapa strony Praca

Akcyza na wyroby węglowe w Symfonii

Program Symfonia Handel w wersji 2012 - we współpracy z rozwiązaniem „Akcyza Węgiel” - obsługuje ewidencję wyrobów węglowych w zakresie podatku akcyzowego od węgla i koksu. Dostarczone przez naszą firmę rozwiązanie to zestaw raportów rozszerzających możliwości programu Symfonia Handel.

Produkt „Akcyza Węgiel” jest autorskim rozwiązaniem informatycznym firmy Tradiss. Powstało z uwagi na wejście w życie z dniem 2 stycznia 2012 rozporządzenia Ministra Finansów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy i ewidencji wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 292 poz. 1717). W związku z tym od 2 stycznia 2012 roku wyroby węglowe podlegają opodatkowaniu akcyzą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym.

W skład raportów wchodzą

 • Dokument dostawy
 • Dokument dostawy - zwrot
 • Faktura VAT Akcyza
 • Zmiana parametrów (w kartotece towarów)
 • Zestawienie dokumentów dostawy.

Opodatkowanie wyrobów węglowych

Podstawą opodatkowania wyrobów węglowych jest ich wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach. Do celów poboru akcyzy zostały ustalone wartości opałowe dla poszczególnych rodzajów wyrobów węglowych, które wynoszą odpowiednio:

 • 23,8 GJ/1000 kilogramów dla węgla objętego pozycją CN 2701 (akcyza 30,46 PLN za 1000 kg)
 • 8,6 GJ/1000 kilogramów dla węgla brunatnego objętego pozycją CN 2702 (akcyza 11,01 PLN za 1000 kg)
 • 27,5 GJ/1000 kilogramów dla koksu objętego pozycją CN 2704 (akcyza 35,20 PLN za 1000 kg).

Zwolnienia od akcyzy

Ustawodawca przewidział szereg podmiotów i instytucji, które mogą skorzystać ze zwolnienia akcyzy. Są to miedzy innymi:

 • gospodarstwa domowe
 • organy administracji publicznej
 • jednostki Sił Zbrojnych RP
 • podmioty systemu oświaty
 • żłobki i kluby dziecięce
 • podmioty lecznicze
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
 • organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obrót węglem i koksem dla tych instytucji każdorazowo powinien być potwierdzony „Dokumentem dostawy”.

Cennik

 • Licencja programu - 890 zł netto
 • Aktualizacja programu - 200 zł netto
 • Rabat dla Klienta przy zakupie drugiej i kolejnej licencji - 50% od każdej kolejnej licencji
 • Rabat dla Klienta w przypadku upgrad'u - 30%

W związku ze zmianami ustawy o podatku akcyzowym z dnia 12 lipca 2013 r. oraz wejściem w życie z dniem 20 września 2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 roku w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, firma Tradiss przygotowała uaktualnienia raportów oferowanych w ramach dodatku „Akcyza na węgiel” zgodnie ze zmianami wynikającymi z przytoczonych aktów prawnych.

W celu otrzymania dodatkowych informacji, chęci uaktualnienia posiadanych raportów do najnowszej wersji, lub wersji demo prosimy o kontakt z firmą Tradiss:
e-mail: ; , telefony: 32 757 25 71, 607 06 20 23.

Słowa kluczowe: akcyza na węgiel, akcyza na wyroby węglowe, ewidencja dostaw węgla, ewidencja dostaw wyrobów węglowych

Programy DEMO
wersje demonstracyjne
enova365 - zmiany w przepisach kadrowych i podatkowych w 2016 rokuenova365Kolektory danych - mobilny terminal magazynowycztery twarze enova365Wysyłaj i odbieraj e-dokumenty przez serwis miedzyfirmami.pl
 
© 2000-2019 Tradiss       Informacje o witrynie       Archiwum       Projekt UE       Mapa strony       www.sage.com.pl       www.enova.pl       www.saldeosmart.pl       realizacja InfraNet.pl