Wydanie tygodniowe 1852 z 28 XII 2018 r.
Dane refundacyjne od 1 stycznia 2019 r.
Łączna liczba produktów: 212299