TRADISS - Technika Komputerowa
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023, faks: (+48) 32 757 28 32, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
enova365
sage
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
O firmie Kontakt Bezpłatne prezentacje Konsultacje zdalne Mapa strony Praca

Zestawienia, wydruki i raporty jako funkcje dodatkowe

Rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania SYMFONIA - przykładowe dodatkowe zestawienia, wydruki i raporty z baz danych systemu, których nie ma w standardowej wersji oprogramowania. W przypadku zainteresowania innymi rozwiązaniami - prosimy o kontakt: przygotujemy indywidualną ofertę na wykonanie konkretnego rozwiązania.

Rozwiązania dla programu Handel

1. INTRASTAT - wydruk + XML
Do standardowego tworzenia przez system tej deklaracji w formie elektronicznej dodaliśmy rozwiązanie, tworzące wraz z plikiem XML wydruk danych generowanych do deklaracji INTRASTAT w przejrzystej formie.

2. Faktury zaliczkowe
Raport służy do ewidencji pobierania i rozliczania zaliczek od kontrahentów. Do funkcjonowania raportu potrzebne jest zdefiniowanie następujących typów dokumentów (skróty i nazwy dokumentów są przykładowe, użytkownik może je dowolnie zdefiniować według własnych potrzeb):

  • skrót FVS, charakter Faktura VAT, nazwa: Faktura VAT,
  • skrót: FZL, charakter Faktura VAT, nazwa: Faktura VAT zaliczkowa,
  • KZL, charakter Faktura korygująca VAT, nazwa: Rozliczenie zaliczki.

W momencie pobrania zaliczki wystawiany jest dokument FZL na usługę "zaliczka", natomiast w chwili realizacji sprzedaży wystawiany jest dokument FVS na odpowiednie towary i usługi. Po wystawieniu dokumentu FVS użytkownik uruchamia raport, który proponuje rozliczenie wystawionej faktury wcześniej pobranymi zaliczkami (dokumenty FZL). Wynikiem rozliczenia jest wystawienie dokumentu KZL, który koryguje dokument FZL i jednocześnie rozlicza dokument FVS. Dodatkowo odpowiednio został zmieniony wydruk dokumentu FVS, do którego dodano pozycje z ujemnymi kwotami o treści "Rozliczenie zaliczki z dnia ... dokument nr ...".

3. Zamówienia własne towarów - automat
Automatyczne wygenerowanie do bufora dokumentu zamówienia własnego na podstawie danych o: stanie magazynowym towaru, stanie minimalnym, ilości towaru na zamówieniach własnych, ilości towaru na zamówieniach obcych. Raport wykonuje się dla zaznaczonych indeksów towarowych.

4. Przeliczanie cen na PZ z zastosowaniem tabeli + kalkulacja kosztów dodatkowych
Raport ma za zadanie przeliczyć pierwotne ceny zakupu/przyjęcia, często wprowadzane w walucie obcej np. EUR z uwzględnieniem dodatkowych kosztów: transportu, akcyzy, innych w ujęciu walutowym/monetarnym jak i procentowym [%].

5. Uzgadnianie cen dokumentów zakupu (FVZ, DIM, WNT) --> PZ
Raport przepisuje ceny z dokumentu zakupu (FVZ,DIM,WNT) do dokumentów PZ powiązanych
z bieżącym dokumentem handlowym. Ideą raportu jest przepisywanie cen do dokumentów PZ
i przeliczanie wszystkich dokumentów ROZCHODOWYCH związanych z tym dokumentem.

6. Przypisywanie terminów dostaw do pozycji na dokumencie zamówienia własnego
Umożliwienie przypisania terminu dostawy do każdej pozycji na dokumencie zamówienia własnego. Przypisane terminy mogą być uwidocznione na wydruku dokumentu.

7. Korespondencja e-mail
Raport pozwala wysyłać wiadomości e-mail do kontrahentów bezpośrednio z programu. Działa on dla zaznaczonych kontrahentów, dlatego może być wykorzystany do prowadzenia reklamowej korespondencji seryjnej. Korzystanie z raportu, wymaga od użytkownika uzupełnienia w kartotece kontrahentów adresów e-mail dla odpowiednich podmiotów. Powinien zostać także skonfigurowany program pocztowy na stacji roboczej, na której zostanie zainstalowany program.

8. Faktury w formie elektronicznej (RTF) - wysyłka e-mail
Raport umożliwia wysyłanie dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej do kontrahentów. Proces ten jest realizowany dla zaznaczonych dokumentów sprzedaży. Korzystanie z raportu, wymaga od użytkownika uzupełnienia w kartotece kontrahentów adresów e-mail dla odpowiednich podmiotów. Powinien zostać także skonfigurowany program pocztowy na stacji roboczej, na której zostanie zainstalowany program.

9. Wezwania do zapłaty - e-mail
Automatyczne generowanie i wysyłanie przypomnień o zapłacie wykrywa przeterminowane należności i umożliwia wysłanie drogą elektroniczną odpowiednich wiadomości. Raport umożliwia zredagowanie dwóch treści przypomnienia i określenie po jakim czasie przeterminowania należy wygenerować przypomnienie do kontrahenta. W treści można użyć dwóch specjalnych znaczników, a mianowicie użycie symbolu '#KWOTA#' powoduje podstawienie do treści w jego miejsce ogólnej kwoty zobowiązań danego kontrahenta. Natomiast znacznik '#FAKTURY#' zezwala na wstawienie podstawowych danych o wszystkich przeterminowanych fakturach kontrahenta.

10. Import cenników ogólnych i indywidualnych z Excela
Raport pozwala wczytać cennik do programu z pliku Excela. Do poprawnego funkcjonowania raportu konieczne jest umieszczenie w jednej z kolumnie kodu towaru i jeśli są to cenniki indywidualne to także kodu kontrahenta.

11. Wydruk propozycji kompensaty
Wydruk propozycji kompensaty na podstawie należności i zobowiązań z kontrahentem. Wywołuje się go dla zaznaczonych dokumentów zakupu danego kontrahenta, które chcemy rozliczyć. Raport następnie pokazuje listę nierozliczonych dokumentów sprzedaży kontrahenta i pozwala wybrać użytkownikowi, na podstawie których dokumentów ma być przygotowana propozycja kompensaty.

12. Książka nadawcza
Raport generuje w Excelu wydruk książki nadawczej. Działa dla zaznaczonych dokumentów sprzedaży i automatycznie uzupełnia pola adresat i miejsce doręczenia na podstawie danych adresowych kontrahenta umieszczonych na dokumencie. Wypełnia także pole numer nadawczy, raport pyta o numer pierwszej "R"-ki i wpisuje go dla pierwszego kontrahenta, dla kolejnych pozycji uzupełnia je automatycznie zwiększając za każdym razem numer podanej "R"-ki o jeden.

13. Obsługa kolektorów danych i terminali mobilnych

  • automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych WZ, PZ, PW, RW, MM, na podstawie odczytów kodów kreskowych z urządzenia mobilnego,
  • przygotowanie inwentaryzacji na postawie wspomnianych odczytów,
  • dodatkowy podział kartotek towarowych na dokumentach według kryterium rodzaju np. (kolory, smaki, wzory itd.),
  • wprowadzenie unikalnej systematyki kodów kreskowych, czyli przenoszenie wielu informacji w jednym kodzie kreskowym, np. kod towaru, ilość, seria, data produkcji, kto wyprodukował, itp.,
  • obsługa zleceń, tzw. „Workflow” (ang. work flow) , charakteryzuje tworzenie dokumentów począwszy od zamówienia klienta poprzez jego realizację w magazynie i ostateczne zatwierdzenie realizacji zamówienia, zakończone wystawieniem dokumentów sprzedaży.

Rozwiązania dla programu Finanse i Księgowość

1. Wydruk Wyciągu Bankowego jako Raport Kasowy
Jest to raport, dla użytkowników którzy prowadzą walutowe raporty kasowe. W programie Finanse
i Księgowość, bardzo często prowadzi się je z wykorzystaniem dokumentu WB (wyciąg bankowy), ponieważ dokumentu RK (raport kasowy) nie można prowadzić w walucie obcej. Wówczas dla takich dokumentów nie ma dostępu do odpowiedniego wydruku raportu kasowego. Natomiast ten raport umożliwia wykonać z dokumentu WB wydruk, który będzie miał cechy raportu kasowego.

2. Zestawienie 4-5-6
Zestawienie wspomaga kontrolę kręgów kosztowych poprzez pokazanie zapisów na kontach zespołów "4", "5" i "6".

3. Elektroniczne polecenie przelewu
Raport pozwala na generowanie Elektronicznych Poleceń Przelewu (EPP) na podstawie zobowiązań. Z programu FK generowany jest plik tekstowy zawierający pełny zestaw informacji, następnie taki plik wczytywany jest do programu bankowego

4. Import wyciągów bankowych
Raport pozwala zaimportować standardowy wyciąg bankowy jak i wyciąg bankowy wraz
z nadanymi indywidualnymi numerami rachunków bankowych, rozbijając jednocześnie zapisy na odpowiednie konta analityczne według określonego algorytmu. Raport generuje dokument wyciągu bankowego na podstawie plików z programów bankowych lub plików dostarczanych przez bank.

5. Dekretki
Raport pozwala wydrukować dekretację dokumentu znajdującego się w buforze. Raport można uruchomić dla jednego dokumentu lub grupy wybranych dokumentów.

Rozwiązania dla programu Planowanie Płynności Finansowej

Elektroniczne polecenie przelewu
Generowanie Elektoronicznych Poleceń Przelewu (EPP) na podstawie zaznaczonych płatności.
Z programu PPF generowany jest plik tekstowy zawierający pełny zestaw informacji, następnie taki plik wczytywany jest do programu bankowego.

Rozwiązania dla programu Kadry i Płace

Elektroniczne polecenie przelewu
Generowanie Elektronicznych Poleceń Przelewu dla programów bankowych zgodnych z standardem MultiCash, VideoTel, NetBank 2,TeleKonto, Elixir-0, Goniec, MultiCash PRO, MINIBANK24.

Umowa Licencyjna dla raportów

Programy DEMO
wersje demonstracyjne
enova365 - zmiany w przepisach kadrowych i podatkowych w 2016 rokuenova365Kolektory danych - mobilny terminal magazynowycztery twarze enova365Wysyłaj i odbieraj e-dokumenty przez serwis miedzyfirmami.pl
 
© 2000-2020 Tradiss       Informacje o witrynie       Archiwum       Projekt UE       Mapa strony       www.sage.com.pl       www.enova.pl       www.saldeosmart.pl       realizacja InfraNet.pl