TRADISS - Technika Komputerowa
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023, faks: (+48) 32 757 28 32, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
enova365
sage
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
O firmie Kontakt Bezpłatne prezentacje Konsultacje zdalne Mapa strony Praca

Farmaceutyczne zabobony

Tekst autorstwa dra farmacji Stanisława Piechuli, Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Dawkowanie przy antybiotykach, żądanie dowodu przy dyspensowaniu narkotyków, pieczątki lekarskie, dzielenie opakowań?

Czasami trafiają do izby aptekarskiej dziwne pytania, skargi pacjentów lub prośby o wyjaśnienie w związku z różnym postępowaniem aptek w tych samych sprawach. Proszę zwrócić uwagę, że przepisy się zmieniają i należy się do nich stosować a nie pozostawać przy przyzwyczajeniach.

A - Czy musi być dawkowanie na recepcie z antybiotykami?

Nie znam przepisu, który by taki obowiązek nakładał, a nawet powiem więcej, nie znam przepisu, który by nakładał obowiązek podawania dawkowania przy przepisywaniu jakiegokolwiek leku poza lekami zawierającymi w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową, więc nie widzę potrzeby wymagania od lekarzy czy pacjentów, by na receptach trafiających do apteki było podane dawkowanie.

Podobno niektóre apteki proponują pacjentom realizację antybiotyku refundowanego bez dawkowania za pełną odpłatnością ale w takim przypadku można jedynie mówić o oszukiwaniu pacjenta najprawdopodobniej w wyniku niewiedzy. Pacjenci tacy z pewnością powinni zażądać zwrotu pieniędzy od apteki, która ich w taki sposób potraktowała.

B - Czy apteka może żądać od pacjenta okazania dowodu osobistego przy realizacji recepty?

Apteka nie jest uprawniona do kontroli tożsamości pacjenta i nie ma prawa żądać od pacjenta okazania dowodu osobistego przy realizacji recepty. Jedynie kontrola dokumentów uprawniających do realizacji recept przez pacjentów uprzywilejowanych upoważnia, a nawet zmusza aptekę do kontroli dokumentu świadczącego o uprzywilejowaniu, np. książeczki honorowego, zasłużonego dawcy krwi, inwalidy wojennego, wojskowego, itp. Jest zrozumiałe, że czasami apteki chcą być bardzo ostrożne przy wydawaniu leków narkotycznych, jednak proszę pamiętać, że nie ma podstaw prawnych legitymowania pacjentów ani osób które w ich imieniu realizują taką receptę.

C - Czy musi być pieczątka lekarza na recepcie?

Obecnie na recepcie nie musi już być odcisku pieczątki lekarskiej a zgodnie z rozporządzeniem dane lekarza czy gabinetu lub przychodni mogą być także naniesione nadrukiem lub na naklejce.

D - Dzielenie opakowań to trochę bardziej skomplikowany problem.

Można jednak, cytując rozporządzenie w sprawie recept lekarskich i pisma NFZ zamieszczone na stronach www.LexPharma.pl, zauważyć, że:

§18

1. REFUNDOWANE leki i wyroby medyczne wydaje się: 1) w PEŁNYCH opakowaniach;

2. Jeżeli nie przyczyni się to do zmiany gwarantowanej przez producenta jakości leku, a pacjent otrzyma lek w odpowiednio oznakowanym opakowaniu własnym apteki określonym w odrębnych przepisach, osoba wydająca antybiotyk lub lek przepisany w postaciach parenteralnych dzieli ilość leku zawartą w opakowaniu, aby maksymalnie zbliżyć ją do ilości określonej przez osobę wystawiającą receptę; dzieleniu nie podlegają opakowania bezpośrednie. z czego wynika, że:

1 - ZAKAZ dzielenia opakowań i KONIECZNOŚĆ wydawania w opakowaniach pełnych dotyczy leków refundowanych;

2 - dzielić NALEŻY antybiotyki i leki podawane parenteralnie, jednak z zastrzeżeniami określonymi w rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich, z których niestety dyskusyjne będzie jednoznaczne określenie zmiany jakości leku i tu się każdemu kłania jego wiedza farmaceutyczna i decyzja, czy np. usunięcie aluminiowej folii z Augmentinu wpłynie na jakość leku czy też otwarte opakowanie zewnętrzne nie wpłynie na jakość leku, który w ciągu krótkiego czasu rozdzielimy pomiędzy pacjentów.

2a - warto także zwrócić uwagę, że OPAKOWANIE BEZPOŚREDNIE to takie opakowanie, które bezpośrednio styka się z lekiem i będzie to np. szklany słoiczek, w którym umieszczono luźno tabletki, jak i folia plastikowa, w której zamknięto tabletki. Tych opakowań bezpośrednich nie możemy otwierać i np. odliczać pacjentowi część tabletek ze słoiczka. Powinniśmy jednak wyciąć dokładną ilość tabletek z blistra, jeżeli nie posiada on innych zabezpieczeń gwarantujących trwałość leku.

Proszę także zwrócić uwagę, że dzieląc dowolne opakowania zewnętrzne leków (czyli np. opakowania kartonowe w których są blistry, ampułki, itp.), już nie tylko refundowane, powinniśmy wydać podzielony lek w opakowaniu oryginalnym lub OPAKOWANIU WŁASNYM APTEKI, co określa rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, które mówi:

§8

1. W przypadku wydania leku gotowego we własnym opakowaniu apteki, musi ono zawierać następujące dane:

1) adres apteki oraz jej nazwę, o ile apteka ją posiada;
2) nazwę produktu leczniczego i jego postać farmaceutyczną, a jeżeli jest to konieczne ze względu na rodzaj produktu leczniczego - także stężenie lub zawartość substancji czynnych w dawce;
3) ilość produktu;
4) numer serii;
5) termin ważności;
6) nazwę wytwórcy.

2. Opakowanie własne apteki, w razie potrzeby, zawiera również znak ostrzegawczy wskazujący, że produkt leczniczy wpływa upośledzająco na sprawność psychofizyczną kierowców i innych osób obsługujących urządzenia mechaniczne w ruchu.

Tekst pochodzi z serwisu: www.katowice.oia.pl

Programy DEMO
wersje demonstracyjne
enova365 - zmiany w przepisach kadrowych i podatkowych w 2016 rokuenova365Kolektory danych - mobilny terminal magazynowycztery twarze enova365Wysyłaj i odbieraj e-dokumenty przez serwis miedzyfirmami.pl
 
© 2000-2020 Tradiss       Informacje o witrynie       Archiwum       Projekt UE       Mapa strony       www.sage.com.pl       www.enova.pl       www.saldeosmart.pl       realizacja InfraNet.pl