TRADISS - Technika Komputerowa
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023, faks: (+48) 32 757 28 32, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
enova365
sage
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
O firmie Kontakt Bezpłatne prezentacje Konsultacje zdalne Mapa strony Praca

Nowela rozporządzenia w sprawie recept lekarskich

Od dnia 1 stycznia 2008r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept lekarskich - Dziennik Ustaw nr 247 z 21 grudnia 2007.

Z ważnych dla nas zmian to:

  1. Sprostowanie błędu o dniu rozpoczęcia realizacji recept na przyszłe kuracje z adnotacją "Data realizacji od dnia" i możliwość rozpoczęcia realizacji tych recept dokładnie od dnia wskazanego na recepcie a nie od dnia następnego, jak to mogło wynikać z poprzedniego rozporządzenia.

    1) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Osoba, o której mowa w ust. 1, może wystawić trzy recepty na kolejne miesięczne kuracje, określając dzień, od którego może nastąpić realizacja.";
  2. Możliwość realizacji recept na starych drukach - ALE UWAGA !!!! - drukach WYDRUKOWANYCH przed dniem 1.1.2008r. , gdyż rozporządzenie mówi:

    4) w § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Druki recept WYDRUKOWANE przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia można wykorzystać do dnia 30 czerwca 2008 r.";

    (Jest to informacja szczególnie ważna dla lekarzy, by nie drukowali już starych wzorów recept!)

    Dla aptek ta informacja brzmi moim zdaniem tak, że do dnia 30 czerwca 2008r. można realizować wszystkie ważne w 2007r. wzory recept, zakładając, że ich druk został wykonany przed dniem 1.1.2008r., a lekarz je tylko wypełnił w nowym roku, GDYŻ TO LEKARZ POWINIEN PRZESTRZEGAĆ rozporządzenia w tym zakresie i nie drukować już starych wzorów recept, zaś apteka nie ma możliwości sprawdzenia czasu druku recepty ani podstaw by odmówić pacjentowi jej realizacji !

Ponadto w rozporządzeniu dodano także zmianę:

5) § 38 otrzymuje brzmienie: Recepty wystawiane na kuponie dołączonym do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach.".

W naszym województwie (śląskim) takim dokumentem jest karta NFZ a do niej są drukowane żółte recepty, które zgodnie z w/w zmianą mogą być nadal realizowane na dotychczasowych zasadach.

Wszystkie recepty powinny być realizowane na dotychczasowych zasadach, gdyż to (przede wszystkim) na lekarzach spoczywa obowiązek dostosowania się do rozporządzenia i nie drukowania w nowym roku (2008) starych wzorów recept!
Ponadto, apteka zgodnie z innymi przepisami o realizacji recept, nie ma prawa odmówić osobie ubezpieczonej realizacji recepty.

Programy DEMO
wersje demonstracyjne
enova365 - zmiany w przepisach kadrowych i podatkowych w 2016 rokuenova365Kolektory danych - mobilny terminal magazynowycztery twarze enova365Wysyłaj i odbieraj e-dokumenty przez serwis miedzyfirmami.pl
 
© 2000-2020 Tradiss       Informacje o witrynie       Archiwum       Projekt UE       Mapa strony       www.sage.com.pl       www.enova.pl       www.saldeosmart.pl       realizacja InfraNet.pl