TRADISS - Technika Komputerowa
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023, faks: (+48) 32 757 28 32, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
enova365
sage
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
O firmie Kontakt Bezpłatne prezentacje Konsultacje zdalne Mapa strony Praca

Projekt obwieszczenia MZ w sprawie wykazu leków refundowanych na 01.09.2013

INFORMACJA PRASOWA w związku z publikacją projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2013 r.

Źródło informacji:
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=032508

Projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia (http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m111111&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=&ma=032507) zawiera listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie z dniem 1 września 2013 r.

Projekt XI obwieszczenia refundacyjnego w porównaniu do X obwieszczenia obowiązującego od 1 lipca 2013 r., zawiera następujące zmiany:

I. W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ:

 1. Do obwieszczenia ogółem dodane zostaną 23 nowe produkty (nowe kody EAN), w tym:
  1. lek zawierający kwas zolendronowy (1 kody EAN) we wskazaniu: prewencja powikłań kostnych u pacjentów z zaawansowanym hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości.

   Wprowadzana zmiana ma na celu objęcie refundacją substancji czynnej, która dotychczas była finansowana przez płatnika publicznego na podstawie składanych przez świadczeniodawców wniosków w ramach programu chemioterapii niestandardowej, co przełoży się na zwiększenie dostępności do leczenia.

   Pozostałe produkty umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.

 2. Dla 1 substancji czynnej (2 kody EAN) rozszerzone zostaną wskazania objęte refundacją tj.:
  1. insulinum glargine o wskazanie: Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg. WHO).

   Przedmiotowa zmiana jest długo wyczekiwaną odpowiedzią na apele pacjentów z cukrzycą oraz środowisk eksperckich diabetologicznych. Stanowi poszerzenie opcji terapeutycznych finansowanych ze środków publicznych, zarówno dla pacjentów z cukrzyca typ II, jak również z cukrzycą o znanej etiologii.

 3. Jako skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnej w obwieszczeniu nie znajdzie się 12 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu. Są to następujące substancje czynne:
  1. azytromycyna - 1 produkt
  2. kwas folinowy - 1 produkt
  3. estradiol - 1 produkt
  4. montelukast - 3 produkty
  5. ropinirol - 3 produkty
  6. simwastatyna - 1 produkt
  7. tramadol - 2 produkty.

  Każdy z leków usuniętych z obwieszczenia posiada refundowane odpowiedniki, zatem ich usunięcie nie wpłynie na dostępność pacjentów do leczenia.

 4. Dla 47 produktów zawierających 20 substancji czynnych, zostały wynegocjowane obniżki urzędowych cen zbytu:
    - od 35,56 zł do 10 groszy.
 5. Dla 5 produktów zawierających 3 substancje czynne zostały wprowadzone podwyżki urzędowych cen zbytu:
    - od 4,30 zł do 11,23 zł.
 6. Zgodnie z projektem XI obwieszczenia w porównaniu do X obwieszczenia obowiązującego od 1 lipca 2013 r.:
  1. dla 324 produktów (333 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek dopłaty pacjenta - od 37,01 zł do 1 grosza
  2. dla 298 produktów (326 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost dopłaty pacjenta - od 1 grosza do 37,69 zł
  3. dla 399 produktów (403 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek ceny detalicznej brutto - od 39,57 zł do 1 grosza
  4. dla 217 produktów (226 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost ceny detalicznej brutto - od 1 grosza do 11,91 zł

II. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII

 1. Zwiększona zostanie dostępność do leczenia w ramach chemioterapii:
  1. refundacją objęty zostanie nowy lek zawierający kwas zolendronowy (1 kody EAN) stosowany w onkologii we wskazaniu: Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego w przypadku prewencji powikłań kostnych u pacjentów z zaawansowanym hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości.

   Dotychczas przedmiotowa substancja czynna była finansowana w ramach chemioterapii niestandardowej. Dzięki wprowadzeniu kwasu zolendronowego do katalogu chemioterapii pacjenci z przerzutami do kości w przebiegu raka gruczołu krokowego będą mieli lepszy dostęp do leczenia.

  2. refundacją objęte zostaną leki zawierające gemcytabinę (22 kody EAN) we wskazaniu: Nowotwory u pacjentów z nawrotem choroby po standardowej chemioterapii lub z opornością na leczenie standardowe we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowane do rozpoznań wg ICD-10: C81, C82, C83, C84, C85.

   Gemcytabina jest stosowana w różnych połączeniach terapeutycznych w leczeniu nawrotowych i opornych chłoniaków zarówno ziarniczych, jak i nieziarniczych. Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości interwencji w tej grupie pacjentów, Minister Zdrowia, na wniosek lekarzy hematologów, uwzględniając opinię Konsultanta Krajowego ds. Hematologii i Rady Przejrzystości, z urzędu objął refundacją leki zawierające gemcytabinę w zakresie wskazań do stosowania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

 2. Zwiększy się także dostępność do leczenia chorób już finansowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii:
  1. zmianie ulegnie opis programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)”, w ramach którego refundowane są substancje czynne fingolimod i natalizumab. Zmiana w treści programu obejmuje możliwość zastosowania obu substancji czynnych tj. po nieskutecznej, rocznej terapii z zastosowaniem octanu glatirameru. Do chwili obecnej możliwe było zastosowanie przedmiotowych leków jedynie po nieskutecznej, rocznej terapii interferonem beta. Przedmiotowa zmiana umożliwia wdrożenie leczenie w II linii również u pacjentów, którzy byli nieskutecznie leczenie wcześniej octanem glatirameru.
  2. refundacją objęte zostaną także kolejne leki zawierające substancje czynne idarubicynę (2 kody EAN) oraz temozolamid (6 kodów EAN).
 3. Jako skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnej w obwieszczeniu nie znajdzie się 1 produkt zawierający winorelbinę obecny w poprzednim obwieszczeniu w części dotyczącej leków stosowanych w chemioterapii. Usunięty z obwieszczenia produkt posiada refundowane odpowiedniki, zatem jego usunięcie nie wpłynie na dostępność pacjentów do leczenia w ramach chemioterapii.
 4. Dla 4 produktów zawierających dacarbazynę zostały wprowadzone podwyżki urzędowych cen zbytu od 19,36 zł 77,51 zł.
Programy DEMO
wersje demonstracyjne
enova365 - zmiany w przepisach kadrowych i podatkowych w 2016 rokuenova365Kolektory danych - mobilny terminal magazynowycztery twarze enova365Wysyłaj i odbieraj e-dokumenty przez serwis miedzyfirmami.pl
 
© 2000-2019 Tradiss       Informacje o witrynie       Archiwum       Projekt UE       Mapa strony       www.sage.com.pl       www.enova.pl       www.saldeosmart.pl       realizacja InfraNet.pl