TRADISS - Technika Komputerowa
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023, faks: (+48) 32 757 28 32, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
enova365
sage
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
O firmie Kontakt Bezpłatne prezentacje Konsultacje zdalne Mapa strony Praca

Stare recepty ważne do końca roku 2008

Minister podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, która przesunęła do końca roku termin ważności dotychczasowych druków recept.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646 i Nr 247, poz. 1843) wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 36 w ust. 3 wyrazy „do dnia 30 czerwca 2008 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2008 r.”;
  2. w § 37 wyrazy „do dnia 30 czerwca 2008 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 października 2008r.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r.

Źródło: www.nfz.gov.pl, www.katowice.oia.pl

Programy DEMO
wersje demonstracyjne
enova365 - zmiany w przepisach kadrowych i podatkowych w 2016 rokuenova365Kolektory danych - mobilny terminal magazynowycztery twarze enova365Wysyłaj i odbieraj e-dokumenty przez serwis miedzyfirmami.pl
 
© 2000-2020 Tradiss       Informacje o witrynie       Archiwum       Projekt UE       Mapa strony       www.sage.com.pl       www.enova.pl       www.saldeosmart.pl       realizacja InfraNet.pl