TRADISS - Technika Komputerowa
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023, faks: (+48) 32 757 28 32, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
enova365
sage
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
O firmie Kontakt Bezpłatne prezentacje Konsultacje zdalne Mapa strony Praca

SYMFONIA Faktura Premium 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009:

 1. Dodanie na formatkach towaru i kontrahenta nowej zakładki 'Pozostałe' (nastąpiła też zmiana nazwy zakładki 'Inne' na 'Parametry' - także dla urzędów i pracowników) zawierającej do 8 pól tekstowych o długości 60 znaków do dowolnego wykorzystania. W parametrach pracy powstała gałąź 'Nazwy pól', w której można ustalić nazwy tych pól oraz sterować ich aktywnością/nieaktywnością. W zestawieniach dla towarów i kontrahentów dodano możliwość podsumowywania po polach dodatkowych.
 2. Możliwość oddzielenia powiązania każdej z cen sprzedaży z ceną bazową. Odznaczenie powiązania powoduje, że cena ulegnie zmianie tylko przy dokonaniu zmiany ręcznie przez użytkownika w polu z marżą/narzutem lub wartością ceny.
 3. Rozbudowa funkcjonalności domyślnej jednostki miary. Możliwość wykorzystywania jednostki domyślnej w zestawieniach, w zestawach oraz własnościach pozycji dokumentu. W parametrach pracy w gałęzi „Inne” dodany nowy parametr pracy „Jednostka używana jako miano ilości” z możliwością wyboru jednostki ewidencyjnej lub jednostki domyślnej.
 4. Zwiększenie możliwości wykorzystania jednostek miary dla Intrastatu. Możliwość wyboru jednostek intrastatowych na zestawieniach. W przypadku, gdy jednostki nie są określone - przyjmowany jest przelicznik równy 1.0, i jednostka ewidencyjna dla j. uzupełniającej (dla jednostki 'masa' - zawsze jest to kg). Na formatce towaru, na zakładce Parametry, dla jednostek Intrastat została dodana możliwość wybrania jednostki miary dla jednostki uzupełniającej. Po wprowadzeniu przelicznika dane będą prezentowane na wydruku „Zestawienie obrotów dla Intrastat”.
 5. Dodatkowe możliwości wyszukiwania dokumentów. Możliwość wyszukiwania dokumentów:
  • wyeksportowanych, nie wyeksportowanych
  • zafiskalizowanych, nie zafiskalizowanych
  • skorygowanych, nie skorygowanych
  • według daty sprzedaży lub daty wystawienia
  W kartotece towarów dodano opcję umożliwiającą wyszukanie towarów określonego typu: artykuł, usługa, zestaw.
 6. Dodano nowe możliwości podsumowań w zestawieniach:
  • z podsumowaniami co okres dodano podsumowania co rok,
  • dokumentów i zamówień dodano podsumowanie co typ płatności (rejestr pieniężny).
  Dodano też opcję pozwalającą na selekcjonowanie danych do zestawienia według daty sprzedaży lub daty wystawienia.
 7. Umożliwienie wprowadzania cen indywidualnych w walucie z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
 8. Wprowadzenie możliwości użycia kursu walutowego znajdującego się w tabeli kursów, bez umieszczania go w tabeli kursów jako kursu z dnia bieżącego. Przy wprowadzaniu dokumentów opcja 'Użyj' wykorzystuje wybrany kurs bez jego zapisywania jako bieżącego, a opcja 'Zapisz' wykorzystuje kurs z jednoczesnym wpisaniem go do tabeli kursów.
 9. Możliwość zmiany daty wejścia do rejestru na korektach dokumentów sprzedaży. Operacja jest dostępna z menu kontekstowego w oknie dokumentu i podlega sprawdzeniu prawa 'Edycja wystawionego dokumentu' oraz parametru pracy 'Ochrona dokumentów wyeksportowanych do FK'.
 10. Możliwość podejrzenia kodu towaru w oknie dokumentu korygującego.
 11. Umożliwienie generowania wydruków dokumentów w formacie PDF dla grupy zaznaczonych dokumentów.
 12. Umożliwienie dodania dowolnego tekstu w stopce wydruków dokumentów.
 13. Dodanie możliwości wstawienia znaku graficznego w miejscu pieczęci firmy na wydrukach dokumentów.
 14. Dodanie raportu pomocniczego, który umożliwia dodanie nowych typów dokumentów w oparciu o standardową definicję tych typów.
 15. Wprowadzenie oprócz trybów ręcznego i automatycznego, dodatkowego półautomatycznego trybu importu danych. W trybie półautomatycznym program honoruje wszystkie istniejące uzgodnienia, natomiast sam nie tworzy nowych uzgodnień, są one tworzone wskazaniem odpowiednich danych przez Użytkownika.
 16. Dodanie możliwości szybkiego wyszukania Rodzaju na liście rozwijalnej w formatce Towaru, poprzez wpisanie z klawiatury początku nazwy.
 17. Dodano możliwość wydruku korekty faktury zaliczkowej, nie zawierającego pozycji towarowych w części zaliczkowej.
 18. Zwiększona ergonomia okna kalendarza. Poza jego dotychczasowymi możliwościami, dodatkowo kliknięcie na rok lub miesiąc pozwala ustalić go z listy.
 19. Dodanie możliwości skopiowania notatki podczas kopiowania dokumentu do bufora.
 20. Dołożona została obsługa kas fiskalnych POSNET Mobile, POSNET NEO, POSNET COMBO L oraz drukarek fiskalnych POSNET Temo i Elemis Giga.
 21. Dodanie dla wszystkich obiektów dla których są procedury zdarzeniowe (dokumentów, kontrahentów, towarów ...) procedury int Sub OnAfterDelete(long lId) do wykorzystania w tworzonych rozwiązaniach indywidualnych, rozbudowujących funkcjonalność programu pod potrzeby konkretnego klienta.
 22. Do importu dokumentów przy pomocy rekordu IORec z poziomu języka raportów doszła możliwość tworzenia dokumentów płatności. Opis dodatkowych pól znajduje się w dokumencie AmFp-Import_specjalny.rtf

Uaktualnienie do wersji 2009 jest płatne.

Programy DEMO
wersje demonstracyjne
enova365 - zmiany w przepisach kadrowych i podatkowych w 2016 rokuenova365Kolektory danych - mobilny terminal magazynowycztery twarze enova365Wysyłaj i odbieraj e-dokumenty przez serwis miedzyfirmami.pl
 
© 2000-2020 Tradiss       Informacje o witrynie       Archiwum       Projekt UE       Mapa strony       www.sage.com.pl       www.enova.pl       www.saldeosmart.pl       realizacja InfraNet.pl