TRADISS - Technika Komputerowa
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023, faks: (+48) 32 757 28 32, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
enova365
sage
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
O firmie Kontakt Bezpłatne prezentacje Konsultacje zdalne Mapa strony Praca

SYMFONIA Finanse i Księgowość Forte 2008

Od 17 grudnia 2007 dostępna jest nowa wersja programu Finanse i Księgowość Forte. Aktualizacja do wersji 2008 jest płatna. Celem uaktualnienia programu z wersji wcześniejszej do wersji 2008 należy skontaktować się z naszą firmą.

Wprowadzone zmiany w wersji 2008 to:

 1. Zwiększono wydajność:
  • generowania listy rozrachunków,
  • generowania potwierdzeń sald - dodano raport 'Potwierdzenia sald - PLN',
  • generowania niektórych raportów
 2. Umożliwiono natychmiastową edycję dokumentu z dowolnego miejsca (okna) w programie, m.in.:
  • w oknie zapisów na koncie,
  • w rozrachunkach,
  • w oknie przeglądania rejestrów VAT.
 3. Umożliwiono podgląd i edycję dokumentów z okna Ewidencji Danych Podatkowych.
 4. Dla pozycji różnic kursowych w Ewidencji Danych Podatkowych, umożliwiono wybór przejścia do edycji dokumentu różnic kursowych lub dokumentu rozliczającego transakcję.
 5. Dodano wiele nowych kryteriów/filtrów wyszukiwania dla rozrachunków, między innymi:
  • znacznik,
  • dni po terminie,
  • nr ewidencyjny,
  • nr dokumentu,
  • opis i inne.
 6. Aby ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie niezgodności pomiędzy saldem rozrachunków a saldem zapisów na koncie, dodany został mechanizm 'brakujących rozrachunków'. Program podpowiada, na jakich zapisach powinny zostać odznaczone rozrachunki. Mechanizm dostępny jest z okna z listą rozrachunków oraz z okna Zapisy na koncie. W związku z tymi zmianami:
  • dodano możliwość grupowego nadania nowej transakcji dla wybranych zapisów / brakujących rozrachunków,
  • dodano nowe prawo, zezwalające na grupowe nadawanie nowej transakcji.
 7. Dodano mechanizm automatycznie podpowiadający saldo początkowe z BO (lub OR) dla pierwszego dokumentu typu Raport Kasowy.
 8. Dodano parametr, dzięki któremu program sprawdza zgodność salda początkowego konta kasy w pierwszym Raporcie Kasowym z saldem tego konta w BO (lub OR).
 9. Wymienione zostało okno słownika Waluty.
 10. Umożliwiono przerwanie operacji księgowania i usuwania dokumentów.
 11. Dodano nowe prawo umożliwiające ograniczenie usuwania dokumentów: "Usuwanie dokumentów".
 12. Usprawniono sposób ewidencji danych w dokumentach typu Rozliczenie Zaliczki.
 13. W kartotece kontrahentów dodano nowe filtry:
  • kod pocztowy,
  • ulica
 14. W kartotece słowników dodano możliwość zmiany aktywności słowników i ich elementów. Na liście można również ukryć nieaktywne słowniki/elementy.

Uwagi:

 1. Bazy translowane z wersji 2007* wymagają wstępnej kontroli jednorodności danych słownikowych. Dokonać jej można poprzez wykonanie raportu "Kontrola jednorodności słowników do wersji 2008" znajdującego się w katalogu \raporty\dla2007\ zainstalowanej wersji 2008. Raportu tego trzeba użyć przed translacją poprzez doinstalowanie i uruchomienie w posiadanej wersji 2007.
 2. W poszczególnych modułach operacyjnych najnowszej wersji systemu Symfonia Forte można zaobserwować modyfikacje interfejsu. Zmiany w kartotekach (nowe przyciski, nowe statusy) są elementem nowej, przygotowywanej aktualnie funkcjonalności zapewniającej jednolite dane kontrahentów i pracowników we wszystkich modułach Forte, która zostanie udostępniona w wersji 2008 w patch'u. Dla wszystkich klientów, którzy nabyli wersję 2008 to rozszerzenie funkcjonalne będzie bezpłatne.

Programy DEMO
wersje demonstracyjne
enova365 - zmiany w przepisach kadrowych i podatkowych w 2016 rokuenova365Kolektory danych - mobilny terminal magazynowycztery twarze enova365Wysyłaj i odbieraj e-dokumenty przez serwis miedzyfirmami.pl
 
© 2000-2020 Tradiss       Informacje o witrynie       Archiwum       Projekt UE       Mapa strony       www.sage.com.pl       www.enova.pl       www.saldeosmart.pl       realizacja InfraNet.pl