TRADISS - Technika Komputerowa
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023, faks: (+48) 32 757 28 32, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
enova365
sage
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
O firmie Kontakt Bezpłatne prezentacje Konsultacje zdalne Mapa strony Praca

Od 3 czerwca 2016 roku dostępna jest najnowsza wersja programu Sage Symfonia ERP 2016.1, która pozwala wygenerować pliki JPK (Jednolity Plik Kontrolny)

Zmiany jakie wprowadzono do modułach Sage Symfonia ERP 2016.1:

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość

 • Moduł Finanse i Księgowość dostosowano do przedstawienia w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego:
  1. ksiąg rachunkowych,
  2. rejestrów VAT
  3. wyciągów bankowych
  Raport przygotowujący pliki JPK dostępny jest w kartotece Urzędy w menu zakładkowym Raporty, polecenie Jednolity plik kontrolny.
 • Zaktualizowano schemę deklaracji CIT-8 (23).

Sage Symfonia ERP Handel

 • Moduł handlowy dostosowano do przedstawienia danych w postaci Jednolitego Pliki Kontrolnego
  1. Faktur sprzedaży
  2. Faktur zakupu
  3. Dokumentów magazynowych
  Raporty przygotowujące plik JPK dodano do wydruków (przycisk Wydruki) kartotek Sprzedaż, Zakup, Magazyn.
 • Kolejną nowością jest dodanie funkcjonalności rejestracji wymiarów dokumentów. grupie ustawień Wymiary analityczne dodano grupę ustawień wymiarów Dokumenty. W grupie tej znajdują się definicje wymiarów dla poszczególnych grup dokumentów: magazynowych, sprzedaży, zakupu, zamówień obcych, zamówień własnych

Sage Symfonia ERP Kadry i Płace

 • Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego
  1. Dnia 10.03.2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe stanowisko dotyczące za-sad rozliczania podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego i wykazywania go w deklaracjach rozliczeniowych. Kwotę zasiłku macierzyńskiego wykazywaną w deklaracji ZUS RCA należy zwiększyć o kwotę podwyższenia. Łączna kwota stanowi podstawę do naliczania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez budżet państwa.
 • Kalendarz firmy na rok 2017
  1. Ustawiono święta na rok 2017
 • Wartości danych kadrowych na rok 2016
  1. Roczna stopa odsetek od 2016-01-01 -7%

W kolejnym wydaniu Sage Symfonia ERP zostanie zrealizowane

W związku z późnym opublikowaniem szczegółowych wytycznych od Ministerstwa Finansów, dotyczących sposobu przygotowania poszczególnych plików JPK  a także brakiem niektórych informacji, uzupełnimy w kolejnym wydaniu:

 • Wysyłanie do JPK_FA:
  1. faktur VAT RR
  2. faktur ze stawką NP (odwrotne obciążenie i pozostałe)
 • JPK_WB ? Wyciąg Bankowy:
  1. Pobieranie salda początkowego Wyciągu Bankowego wynikającego z rozrachunków
  2. Ignorowanie zapisów przeszacowań walut na Wyciągu Bankowym i innych, które mają nie być uwzględniane przy eksporcie JPK bo nie są operacjami z wyciągu
 • JPK_VAT: Pobieranie danych z dokumentu powiązanego z zapisem w Ewidencji Danych Podatkowych (EDP)
 • Podpięcie kontrolki z listą Zespołów kont (potrzebne do JPK_KR ? Księgi Rachunkowe) ? w oknie będzie można wypełnić nazwy Zespołów Kont stosowanych w przedsiębiorstwie (obecnie nazwy wpisane są na stałe).
 • JPK_FA ? różne daty wybierania danych do pliku JPK ? zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów, organy kontrolujące będą mogły wskazać, wg której daty chcą otrzymać dane w JPK (np. dla faktur wg daty wystawienia lub daty wpływu lub daty operacji).
 • Przesyłanie wyeksportowanych danych do Ministerstwa Finansów.

Opis zmian Sage Symfonia ERP 2016.1 [PDF]

Opublikowano: 4 czerwca 2016 r.

Programy DEMO
wersje demonstracyjne
enova365 - zmiany w przepisach kadrowych i podatkowych w 2016 rokuenova365Kolektory danych - mobilny terminal magazynowycztery twarze enova365Wysyłaj i odbieraj e-dokumenty przez serwis miedzyfirmami.pl
 
© 2000-2020 Tradiss       Informacje o witrynie       Archiwum       Projekt UE       Mapa strony       www.sage.com.pl       www.enova.pl       www.saldeosmart.pl       realizacja InfraNet.pl