TRADISS - Technika Komputerowa
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023, faks: (+48) 32 757 28 32, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
enova365
sage
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
O firmie Kontakt Bezpłatne prezentacje Konsultacje zdalne Mapa strony Praca

Zyskaj przewagę z Sage Kadry i Płace One Payroll 2018

Bezpieczne kadry, szybkie płace zaprojektowane przez ekspertów, dla ekspertów.

Bezpieczeństwo Twojej firmy

Bądź przygotowany na zmiany prawne z oprogramowaniem Sage. Aktualizacje prawne programów kadrowo-płacowych dostarczamy na czas.

Najwyższa wydajność na rynku

Możliwość obsługiwania nawet 10 000 pracowników na liście płac.

Pełne wsparcie

Zespoły ekspertów konsultingu oraz specjalistów z obszaru kadrowo-płacowego świadczą usługi:

 • analizy procesów biznesowych w obszarze kadrowo-płacowym w firmie,
 • szkoleń pracowników w firmie - zarówno merytorycznych, jak i z obsługi programu,
 • pomocy we wdrożeniu oprogramowania,
 • wspierania klientów w efektywniejszym wykonywaniu codziennych czynności na produktach Sage,
 • sprawnego przeprowadzania klientów w trakcie zmian prawnych w programie

Rośniemy z Twoją firmą

Dzięki oprogramowaniu, które dostosowuje się do aktualnych potrzeb firmy poprzez zwiększanie limitu liczby rozliczanych pracowników, w płynny sposób rozwiniesz biznes.

Duża elastyczność programu

Program w łatwy sposób dostosowuje się do indywidualnych potrzeb każdej firmy, niezależnie od wielkości oraz branży:

 • wprowadzaj własne składniki i systemy wynagrodzeń, oraz systemy czasu pracy,
 • definiuj widoki zestawień, zaświadczeń, raportów,
 • definiuj własne formuły wyliczeniowe,
 • personalizuj system lub korzystaj z gotowych standardowych elementów systemu,
 • grupuj dane pracowników w katalogach,
 • definiuj własne zestawy do wprowadzania danych kadrowych poprzez:
  • dowolny wybór wprowadzanych elementów kadrowych,
  • dowolną kolejność wprowadzanych elementów kadrowych.

Rozwiązania dostosowane do Twojej firmy:

Firmy zatrudniające
do 20 lub do 100 pracowników
Firmy zatrudniające
do 300 lub do 500
oraz bez limitu
Biura Rachunkowe
Nowi klienci
Automatyzacja i prezentacja wyliczeń
 • Większość wyliczeń przeprowadzisz automatycznie, np. ustalanie wymiaru urlopu, pilnowanie kwot granicznych, rozliczanie nieobecności, pilnowanie przekroczenia progu podatku i ZUS itp.
 • Wyliczysz wynagrodzenia płacowe na podstawie wszystkich zarejestrowanych wydarzeń kadrowych i płacowych pracownika:
  stałych (umowa o pracę)
  cyklicznych (UCP) jednorazowych (urlopy, choroby, premie)
  .
Automatyzacja i prezentacja wyliczeń
 • Większość wyliczeń przeprowadzisz automatycznie, np. ustalanie wymiaru urlopu, pilnowanie kwot granicznych, rozliczanie nieobecności, pilnowanie przekroczenia progu podatku i ZUS itp.
 • Wyliczysz wynagrodzenia płacowe na podstawie wszystkich zarejestrowanych wydarzeń kadrowych i płacowych pracownika:
  stałych (umowa o pracę)
  cyklicznych (UCP) jednorazowych (urlopy, choroby, premie).
Współpraca z ZUS
 • Masz możliwość wygodnej współpracy z programem Płatnik w zakresie przekazywania deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
 • Łatwo i szybko wygenerujesz ZUS Z-3 i Z-3a.
Praca z kalendarzem
 • Operacje związane ze zdarzeniami przeprowadzisz w kalendarzu poprzez wprowadzenie odpowiednich zdarzeń:
  kadrowych (np. zwolnienie, urlop, delegacja),
  płacowych (np. aneks, premia, ryczałt samochodowy).
 • Prowadź szybką ewidencję, rozliczaj i raportuj nieobecności pracowników, np. te związane z rodzicielstwem.
 • W kalendarzu ustawisz czas pracy dla grup lub pojedynczego pracownika.
Praca z kalendarzem
 • Operacje związane ze zdarzeniami przeprowadzisz w kalendarzu poprzez wprowadzenie odpowiednich zdarzeń:
  kadrowych (np. zwolnienie, urlop, delegacja),
  płacowych (np. aneks, premia, ryczałt samochodowy).
 • Prowadź szybką ewidencję, rozliczaj i raportuj nieobecności pracowników, np. te związane z rodzicielstwem.
 • W kalendarzu ustawisz czas pracy dla grup lub pojedynczego pracownika.
Automatyczne wyliczenia i Prezentacja pośrednich wyliczeń
 • Większość wyliczeń przeprowadzisz automatycznie, m.in. ustalanie wymiaru urlopu, rozliczanie nieobecności itp.
 • Dzięki tej funkcji dokonasz niezbędnych wyliczeń wynagrodzeń płacowych na podstawie wszystkich zarejestrowanych wydarzeń kadrowych i płacowych pracownika:
  stałych (umowa o pracę);
  cyklicznych (UCP); jednorazowych (urlopy, choroby, premie).
Wydruki wielu wypłat w miesiącu

Wygenerujesz wiele różnych list płac w ramach jednego miesiąca niezależnie od daty wypłaty z pilnowaniem łącznych rozliczeń ZUS i podatkowych.

Obsługa wielu wypłat w miesiącu

Wygenerujesz wiele różnych list płac w ramach jednego miesiąca niezależnie od daty wypłaty z pilnowaniem łącznych rozliczeń ZUS i podatkowych.

Obsługa wielu wypłat w miesiącu
 • Niezależnie od daty wypłaty wygenerujesz wiele różnych list płac w ramach jednego miesiąca, z pilnowaniem łącznych rozliczeń ZUS i podatkowych.
 • Dokonasz obliczeń i wypłaty premii, bonów i innych dodatkowych świadczeń na oddzielnej liście płac.
Deklaracje podatkowe
 • Wydruk deklaracji podatkowych.
 • Generowanie e-Deklaracji podatkowych.
 • Zbiorcze generowanie deklaracji podatkowych (należy posiadać e-Box)
Deklaracje podatkowe
 • Wydruk deklaracji podatkowych.
 • Generowanie e-Deklaracji podatkowych.
 • Zbiorcze generowanie deklaracji podatkowych (należy posiadać e-Box)
Deklaracje podatkowe
 • Drukuj i generuj w łatwy sposób deklaracje i e-deklaracje podatkowe.
 • W razie potrzeby możesz wygenerować deklaracje podatkowe zbiorczo.
Generowanie przelewów
 • Wydruk przelewów dla pracowników, ZUS i Urzędu Skarbowego.
 • Generowanie e-przelewów.
 • Zbiorcze generowanie przelewów.
 • Możliwość generowania e-przelewów na podstawie naliczonych wynagrodzeń (należy posiadać e-Box).
Przelewy
 • Wydruk przelewów dla pracowników, ZUS i Urzędu Skarbowego.
 • Generowanie e-przelewów.
 • Zbiorcze generowanie przelewów.
 • Możliwość generowania e-przelewów na podstawie naliczonych wynagrodzeń (należy posiadać e-Box).
Wydruki i zestawienia

Masz możliwość zapisania wszelkich wydruków w postaci wygodnego pliku PDF: podstawowe wydruki i zestawienia kadrowe:

 • umowa o pracę
 • zestawienie urlopów
 • świadectwo pracy
Współpraca z Płatnikiem

Współpraca z programem Płatnik w zakresie przekazywania deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

Współpraca z Płatnikiem

Współpraca z programem Płatnik w zakresie przekazywania deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

e-przelewy

Masz możliwość generowania e-przelewów na podstawie naliczonych wynagrodzeń (należy posiadać e-Box).

 

Bezpieczna praca
 • Większa wydajność - brak ograniczeń ilości użytkowników oraz liczby pracowników w bazie danych Microsoft SQL Server.
 • Wykonywanie automatycznych kopii bezpieczeństwa.

 

Współpraca z programem finansowo księgowym
 • Generowanie polecenia księgowego związanego z wynagrodzeniami.
 • Łatwe księgowanie kosztów płacowych w Księgach rachunkowych (program Finanse i Księgowość).
Współpraca z programem finansowo księgowym
 • Generowanie polecenia księgowego związanego z wynagrodzeniami.
 • Łatwe księgowanie kosztów płacowych w Księgach rachunkowych (program Finanse i Księgowość).

 

Zbiorcze operacje
 • Wprowadzisz zbiorczo dane pracowników (np. danych kadrowych, kwot dodatków, potrąceń).
 • Zbiorcza realizacja zdarzeń (np. nieobecności, rozliczenia umów zleceń).
 • Zbiorcza inicjalizacja czasu pracy pracowników.

 

Korekty wynagrodzeń
 • Masz możliwość przygotowania korygujących list płac dotyczących (np. zmiany jednej nieobecności na inną, podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia, zmiany parametrów czasu pracy, przekroczenia ZUS i inne).
 • Wygenerujesz korygujące deklaracje ZUS po wprowadzeniu korekty wynagrodzeń.
Korekty wynagrodzeń
 • Masz możliwość przygotowania korygujących list płac dotyczących (np. zmiany jednej nieobecności na inną, podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia, zmiany parametrów czasu pracy, przekroczenia ZUS i inne).
 • Wygenerujesz korygujące deklaracje ZUS po wprowadzeniu korekty wynagrodzeń

 

Współpraca z RCP
 • System umożliwia import i rozliczanie czasu pracy, a następnie wynagrodzeń, z systemów Rejestracji Czasu Pracy.
 • Program obsługuje 14 najpopularniejszych w Polsce systemów (z możliwością dostosowania do innych rozwiązań).

 

Potrącenia od netto

Możesz korzystać z mechanizmów, które pilnują kwot granicznych przy zbiegu potrąceń (np. tytułów wykonawczych, alimentów).

Klienci stali
Łatwa rozbudowa oprogramowania
 • Możesz rozbudować program do wersji Sage Kadry i Płace One Payroll o bogatszej funkcjonalności. Przejście do wersji wyższej jest łatwa do przeprowadzenia
 • Prowadź szybką ewidencję, rozliczaj i raportuj nieobecności pracowników, np. te związane z rodzicielstwem.
Automatyczne aktualizacje

Odbieraj informacje na swoim komputerze o dostępności nowej wersji. Możesz ją od razu pobrać i zainstalować. Nie musisz czekać na informację mailową lub komunikat na stronie WWW.

Elastyczność cenowa
 • Nowy system licencjonowania pozwoli Ci na większą kontrolę zarządzania kosztami wynikającymi z utrzymania systemu.
 • Możesz wybrać dodatkowe opcje, które w danym momencie są Ci potrzebne do pracy. Możesz też wybierać wersje w zależności od liczby obsługiwanych pracowników na liście płac. W pierwszej kolejności elastyczność cenowa będzie dotyczyła Premium Pack.
Elastyczność cenowa
 • Nowy system licencjonowania pozwoli Ci na większą kontrolę zarządzania kosztami wynikającymi z utrzymania systemu.
 • Możesz wybrać dodatkowe opcje, które w danym momencie są Ci potrzebne do pracy. Możesz też wybierać wersje w zależności od liczby obsługiwanych pracowników na liście płac. W pierwszej kolejności elastyczność cenowa będzie dotyczyła Premium Pack.
Dodatkowe funkcje
 • Nowy system licencjonowania pozwoli Ci na większą kontrolę zarządzania kosztami wynikającymi z utrzymania systemu.
 • Możesz wybrać dodatkowe opcje, które w danym momencie są Ci potrzebne do pracy. Możesz też wybierać wersje w zależności od liczby obsługiwanych pracowników na liście płac. W pierwszej kolejności elastyczność cenowa będzie dotyczyła Premium Pack.
Dodatkowe funkcje
 • Nowy system licencjonowania pozwoli Ci na większą kontrolę zarządzania kosztami wynikającymi z utrzymania systemu.
 • Możesz wybrać dodatkowe opcje, które w danym momencie są Ci potrzebne do pracy. Możesz też wybierać wersje w zależności od liczby obsługiwanych pracowników na liście płac. W pierwszej kolejności elastyczność cenowa będzie dotyczyła Premium Pack.
Nowe przydatne funkcjonalności: Korekty wynagrodzeń
 • Korzystaj z możliwości przygotowania korygujących list płac - zmiany jednej nieobecności na inną, podwyższenia / obniżenia wynagrodzenia, zmiany parametrów czasu pracy, przekroczenia ZUS i inne.
 • Skorzystaj z generowania korygujących deklaracji ZUS po wprowadzeniu korekty wynagrodzeń.

Do programu Sage Kadry i Płace One Payroll zostały stworzone dodatkowe możliwości (rozszerzenia):

Premium Pack

 • Zmniejszone koszty wdrożenia - Koszty wdrożenia zostały zmniejszone dzięki wprowadzeniu predefiniowanych funkcji do ewidencji i rozliczania najczęściej spotykanych składników wynagrodzeń. Dzięki temu nie jest wymagane konfigurowanie ich na etapie wdrożenia.
 • Oszczędność czasu
  • Nie musisz korzystać z innych programów, by móc dodawać przypomnienia o zadaniach, które są do wykonania w określonym czasie. Program ma własny kalendarz, który ułatwia organizację pracy i zwiększa niezawodność. Nie zapomnisz o żadnych ważnych realizacjach projektów czy akceptacji wniosków.
  • Program w sposób automatyczny przypomina o terminach badań pracowników. W ten sposób manager ds. kadr może skupić się na innych zadaniach, nie martwiąc się tym, że zapomni o ważnych datach.
  • Paski płacowe wysyłane są do pracowników zaszyfrowanym mailem, co jest dużym ułatwieniem przyśpieszającym dystrybucję danych.
  • Już wkrótce: Funkcja eTeczka umożliwi szybsze odszukanie potrzebnych informacji oraz dokumentów lub dowodów w porównaniu z szukaniem w tradycyjnym archiwum.
 • Oszczędność kosztów
  • Premium Pack umożliwia wysyłkę pasków płacowych zaszyfrowanym mailem do pracowników. Jest to nie tylko bezpieczne rozwiązanie, ale przede wszystkim taka możliwości pozwala oszczędzić czas, papier oraz toner. W rezultacie firma ponosi mniejsze koszty.
  • Funkcja eTeczka, która pojawi się już wkrótce udostępni możliwość elektronicznej archiwizacji dokumentów pracowniczych. To przełoży się na znaczną redukcję kosztów związaną z utrzymaniem archiwum.

e-Pracownik

 • Optymalizacja kosztów
  • Bez względu na to w jakiej branży prowadzisz firmę, zatrudniając co najmniej 20 osób znacznie obniżysz koszty obsługi, a inwestycja z licencji zwróci się już po 10 miesiącach! Optymalizuj koszty indywidualnie dopasowując produkt do potrzeb firmy. Wybierz model płatności za usługę lub produkt (licencja / SaaS).
 • Wsparcie rozwoju kariery pracownika
  • Kompleksowość danych pracownika umożliwia kadrze kierowniczej podejmowanie najlepszych decyzji dotyczących kariery zatrudnionego w niej specjalisty. Dzięki programowi e-Pracownik zatrzymasz pracownika poprzez rozwijanie jego umiejętności w optymalny sposób.
 • Mniej formalności i swobodny dostęp
  • Mądre delegowanie prostych formalności. Pracownik uzupełnia w systemie dane o urlopie, zwolnieniach czy wnioskach. Praca działu kadr ogranicza się do weryfikacji i akceptacji danych
  • Płace naliczasz bez konieczności potwierdzania listy płac. Redukcja obiegu dokumentów oznacza dla Ciebie niższe koszty i oszczędność czasu pracy kadr.
  • Z programu możesz korzystać z dowolnego urządzenia i miejsca. Wystarczy dostęp do Internetu.
 • Wygodny monitoring czasu i miejsca pracy
  • Wygodny monitoring czasu i miejsca pracy. Dzięki programowi e-Pracownik masz ułatwioną kontrolę czasu i miejsca pracy pracownika. Program pracuje z dowolnym systemem RCP (Rejestracja Czasu Pracy) obecnym już w firmie. Dane o pracy zatrudnionych w Twojej firmie, będą dostępne w każdej chwili. Łatwo zorganizujesz prace sezonowe. Obrót dokumentów jest zredukowany dzięki dokumentacji elektronicznej. Wystarczy, że jednorazowo wypełnisz dane, a to pozwali na zdalne generowanie umów i rachunku. Ułatwiona jest także realizacja nowych przepisów.
 • Uniwersalny, intuicyjny i niezawodny system
  • Program dostosowany jest do większości systemów RCP, w przypadku braku zgodności, narzędzie dostosowywane jest w trakcie wdrażania.
  • Interfejs jest prosty i intuicyjny. Nie musisz organizować szkoleń czy opracowań dzięki kontroli poziomu dostępu. Przejrzysta obsługa pozwala na proste udostępnianie danych o urlopie, zwolnieniach czy badaniach.
  • Realizacja projektów czy akceptacja wniosków pilnowana jest dzięki wewnętrznemu kalendarzowi, który przypomina o terminach.
Programy DEMO
wersje demonstracyjne
enova365 - zmiany w przepisach kadrowych i podatkowych w 2016 rokuenova365Kolektory danych - mobilny terminal magazynowycztery twarze enova365Wysyłaj i odbieraj e-dokumenty przez serwis miedzyfirmami.pl
 
© 2000-2019 Tradiss       Informacje o witrynie       Archiwum       Projekt UE       Mapa strony       www.sage.com.pl       www.enova.pl       www.saldeosmart.pl       realizacja InfraNet.pl