TRADISS - Technika Komputerowa
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023, faks: (+48) 32 757 28 32, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
enova365
sage
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
O firmie Kontakt Bezpłatne prezentacje Konsultacje zdalne Mapa strony Praca

Zmiany w wersji 2007.1 programu SYMFONIA Płace Premium z dnia 20.11.2007

 1. Dostosowano program do zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych odnośnie ulgi prorodzinnej.
  Ustawa o podatku dochodowym po zmianach z września 2007 ustala prorodzinną ulgę podatkową w wysokości iloczynu liczby dzieci oraz dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek dochodowy w pierwszym progu podatkowym. Czyli za rok 2007 o kwotę 1145,08.
  Możliwość uwzględnienia tej ulgi pojawiła się na deklaracji PIT-40 za rok 2007. W związku z tym w raporcie PIT-40 w programie Płace pojawiły się zmiany.
  1. Elementy dodane na potrzeby raportu PIT-40
   W celu umożliwienia uwzględnienia tej ulgi dodane zostały elementy:
   • Kwota ulgi na jedno dziecko
   • Liczba dzieci do ulgi - oświadczenie
   • Ulga z tytułu wychowywania dzieci
   • PIT 40(2007) poz.78
   oraz wzorzec "Ulga z tytułu wychowywania dzieci" i formuła "Minimum z różnicą". Wzorzec został dodany do grupy wzorców "03 Ulga podatkowa, koszty uzyskania, progi podatkowe".
   Wartość elementu "Kwota ulgi na jedno dziecko" została ustawiona w "Domyślnym systemie wynagrodzeń" Firmy na 1145,08.
   Do wzorca "Ulga z tytułu wychowywania dzieci" dodane zostały elementy "liczba dzieci do ulgi", i "Ulga z tytułu wychowywania dzieci".
  2. Użycie elementów na PIT-40
   W celu uwzględnienia ulgi na deklaracji PIT-40 należy założyć nowy okres płacowy do wyliczenia ulgi w grudniu 2007 zaznaczając opcję "bez kopiowania z innych okresów płacowych". W okresie tym należy przyporządkować pracowników do wzorca "Ulga z tytułu wychowywania dzieci". Dla pracowników należy poustawiać wartość elementu "liczba dzieci do ulgi - oświadczenie". Tak przygotowany system pracownika umożliwia wykazywanie ulgi rodzinnej na raporcie PIT-40.
 2. Dodano formułę "Procent z (narastająco w okresie podatkowym)" oraz użyto jej do obliczania wartości wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacenia pod. doch. PIT-4 i PIT-8A. Do domyślnego systemu wynagrodzeń firmy dodano naliczenia: "wyn. z tyt. term. wpłacenia pod. doch. PIT-4" i "wyn. z tyt. term. wpłacenia pod. doch. PIT-8A".
 3. Uaktualniono adresy urzędów skarbowych.
 4. Rozszerzono wsparcie migrowania danych z baz programu Symfonia Płace do programu Symfonia Kadry i Płace. Zmodyfikowano raport "Eksport danych w formacie XML" oraz dodano pliki z definicjami umożliwiającymi eksport danych do programu Kadry i Płace. Szczegółowy opis w dokumencie "Export danych w formacie XML - Symfonia Płace (2007).pdf".
 5. Na oknie "Zbiorcze wprowadzanie danych" wywołanego dla pracowników z podkatalogu dodano przyciski Zapisz i Anuluj.
 6. Poprawiono drukowanie deklaracji PIT:
  1. Poprawiono drukowanie PIT-4R dla firm, w których naliczanie płac rozpoczęto w trakcie roku. Program niepotrzebnie wypełniał rubryki za miesiące w których nie naliczano wynagrodzeń w programie.
  2. Poprawiono zaokrąglanie wynagrodzenia płatnika na PIT-4R z tytułu terminowej wpłaty podatku w przypadku występowania takiego wynagrodzenia w kilku okresach płacowych w jednym miesiącu.
  3. Poprawiono wyliczanie wartości dochodu na PIT-40 (pozycja 39) dla przypadku pracowników, których przychód w niektórych miesiącach jest mniejszy od ustawowych kosztów uzyskania a w niektórych nieco wyższy. Wykazywany dochód czasami był większy niż różnica pomiędzy przychodem i kosztami uzyskania przychodu.
  4. Poprawiono wykazywanie na PIT-40 składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu (pozycja 76). Pomyłkowo była wykazywana składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia. Mogło skutkować to wykazywaniem niezerowych wartości składek w tej pozycji dla pracowników o niskich wynagrodzeniach (gdy składka podlegająca odliczeniu nie równa się składce do odliczenia).
 7. Zmodyfikowano zakres danych wypełnianych w celu przygotowania deklaracji zgłoszeniowych ZUS:
  1. Na ZUS-ZUA w przypadku gdy nie wypełniono rodzaju dokumentu umieszczana jest wartość pusta.
  2. Z zestawu elementów do wyrejestrowania z ZUS (element zgrupowany "Wyrejestrowanie ZWUA") usunięto nieużywane już elementy:
   • tytuł kontyn. ubezpieczenia
   • data od: (kontyn. ub. emer. i rent.)
 8. Poprawiono wyliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazywanej na deklaracji ZUS RCA dla pracowników otrzymujących kilka wynagrodzeń w miesiącu (w kilku okresach płacowych). Niekiedy występowały rozbieżności w wysokości 1 grosza. Obecnie składka zdrowotna jest naliczana narastająco w miesiącu rozliczania ZUS z dokładnością do kodu tytułu ubezpieczenia (dla okresów z identycznym kodem tytułu ubezpieczenia).
 9. Zmodyfikowano wydruk poleceń przelewów. W przypadku gdy drukowane są tylko dwa odcinki wtedy na jednej stronie wydruku umieszczane są dwa polecenia przelewu.
 10. Zmodyfikowano wykazywanie wartości "liczba dni choroby w ciągu roku". Poprzednio wartości były sumowane z dokładnością do roku wypłaty (według okresów podatkowych). Obecnie wartości są sumowane dla roku bazowego (według okresów bazowych).
 11. Dla wynagrodzeń z tytułu umowy o dzieło bez ZUS i umowy zlecenia bez ZUS dodano wyświetlanie na zakładce "Wynagrodzenia" pracownika elementu "zaliczka na p. doch. odpr. do US od um. cyw.-pr."
 12. Wprowadzono drobne poprawki do raportów:
  1. Lista płac
  2. Raport dla kierownika

Wersja 2007.1 jest płatna. Wszyscy użytkownicy aktywnego abonamentu SYMFOpakiet otrzymują nową wersję programu bezpłatnie.

Programy DEMO
wersje demonstracyjne
enova365 - zmiany w przepisach kadrowych i podatkowych w 2016 rokuenova365Kolektory danych - mobilny terminal magazynowycztery twarze enova365Wysyłaj i odbieraj e-dokumenty przez serwis miedzyfirmami.pl
 
© 2000-2020 Tradiss       Informacje o witrynie       Archiwum       Projekt UE       Mapa strony       www.sage.com.pl       www.enova.pl       www.saldeosmart.pl       realizacja InfraNet.pl