TRADISS - Technika Komputerowa
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023, faks: (+48) 32 757 28 32, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
enova365
sage
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
O firmie Kontakt Bezpłatne prezentacje Konsultacje zdalne Mapa strony Praca

Handel i Produkcja

enova Faktury

usprawnia wystawianie dokumentów sprzedaży.

Do jego podstawowych funkcji zaliczają się:

 • tworzenie kart towarowych i usługowych,
 • ustalanie cen i tworzenie cenników,
 • przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach oraz
 • wystawianie dokumentów sprzedaży.

Aplikacja jest zintegrowana z modułem enova Ewidencja Środków Pieniężnych, uzupełniającym funkcjonalność Faktur w zakresie rozliczeń z kontrahentami, a także z Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT.

Cennik

Cennik to lista towarów i usług.

Karta towaru, oprócz danych podstawowych:

 • kod,
 • nazwa,
 • stawka VAT czy
 • jednostka miary
zawiera również:
 • listę kodów kreskowych,
 • listę alternatywnych jednostek miary z przelicznikami na jednostkę podstawową,
 • listę zamienników oraz
 • listę stron internetowych z opisem towaru.

Z poziomu karty towaru można wyświetlić listę pozycji dokumentów sprzedaży dotyczących tego towaru. System umożliwia definiowanie wielu rodzajów cen sprzedaży i ustalanie metod ich wyliczania w oparciu o inny rodzaj ceny.

Standardowo zdefiniowane w systemie ceny są z sobą powiązane podstawowymi parametrami określanymi indywidualnie dla każdego towaru: marżą detaliczną i narzutem hurtowym. Zdefiniowany rodzaj ceny może być przypisany do kontrahenta, co skutkuje wybraniem odpowiedniej ceny początkowej podczas wystawiania dokumentu sprzedaży. Dla danego towaru można określać ceny indywidualne dla określonych kontrahentów.

Kontrahenci, urzędy i banki

Karta kontrahenta zawiera:

 • podstawowe dane teleadresowe,
 • warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności
 • listę rachunków bankowych oraz
 • osób kontaktowych.

Z poziomu karty użytkownik może przeglądać listę dokumentów związanych z kontrahentem, ewidencję rozliczeń oraz indywidualny cennik.

Sprzedaż

Aplikacja służy do wystawiania m.in.:

 • faktur VAT,
 • paragonów,
 • faktur do paragonu,
 • faktur korygujących (ilościowych i wartościowych),
 • faktur proforma oraz
 • zaliczkowych.

Dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach przy wykorzystaniu definiowalnych tabel kursowych. System umożliwia pobieranie on-line tabeli kursów średnich NBP. Płatności dokumentu można podzielić ze względu na formy, terminy, a nawet płatników. Sposób numeracji dokumentów jest definiowany przez użytkownika i może być inny dla każdego typu dokumentu.

System zapewnia kontrolę limitu kredytowego kontrahenta i umożliwia blokowanie sprzedaży w przypadku jego przekroczenia. Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży można od razu rejestrować zapłatę.

Cechy

System pozwala na rozszerzanie zakresu przechowywanych informacji o towarach, kontrahentach, dokumentach itp. poprzez rozbudowany mechanizm definiowania cech. Cechy służą również do grupowania towarów i kontrahentów. Można tworzyć wielopoziomowe, niezależne od siebie podziały.

Urządzenia zewnętrzne

System współpracuje z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych, kolektorami danych (SKK) oraz sprawdzarkami cen.

Raporty i wydruki

Moduł enova Faktury generuje szereg raportów oraz zestawień analitycznych, np.:

 • sprzedaż wg kontrahentów,
 • sprzedaż wg towarów i usług,
 • rozliczenie dokumentów sprzedaży,
 • dokumenty wg terminów płatności,
 • struktura wiekowa należności.

Dokumenty mogą być drukowane w trybie graficznym lub tekstowym (na drukarkach igłowych).

enova Handel

umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu.

Podstawowe funkcje modułu obejmują:

 • tworzenie kart towarowych i usługowych,
 • definiowanie cen i tworzenie cenników,
 • przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach oraz
 • wystawianie dokumentów handlowych i magazynowych.

Moduł jest zintegrowany ze stanowiącą źródło danych dla księgowości enova Ewidencja Środków Pieniężnych, która uzupełnia funkcjonalność w zakresie rozliczeń z kontrahentami, a także z Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT.

Wartą uwagi funkcjonalnością jest rozbudowany mechanizm definiowania cech, który pozwala na rozszerzanie zakresu przechowywanych informacji o towarach, kontrahentach, dokumentach. Cechy służą również do grupowania towarów i kontrahentów. Można tworzyć wielopoziomowe, niezależne od siebie podziały.

Kolejnym atutem modułu jest możliwość wystawiania dokumentów wg standardowych, zdefiniowanych w systemie sekwencji. Sposób działania dokumentów może być w znacznym stopniu modyfikowany w drodze zmiany licznych parametrów ustawianych indywidualnie dla każdego typu dokumentu oraz dla relacji pomiędzy dokumentami.

Cennik

Cennik to lista towarów i usług.

Karta towaru, oprócz danych podstawowych:

 • kod,
 • nazwa,
 • stawka VAT czy
 • jednostka miary
zawiera również:
 • listę kodów kreskowych,
 • listę alternatywnych jednostek miary z przelicznikami na jednostkę podstawową,
 • listę zamienników oraz
 • listę stron internetowych z opisem towaru.
 • Z poziomu karty towaru można wyświetlić listę pozycji dokumentów sprzedaży dotyczących tego towaru. System umożliwia definiowanie wielu rodzajów cen sprzedaży i ustalanie metod ich wyliczania w oparciu o inny rodzaj ceny.

  Standardowo zdefiniowane w systemie ceny są z sobą powiązane podstawowymi parametrami określanymi indywidualnie dla każdego towaru: marżą detaliczną i narzutem hurtowym. Zdefiniowany rodzaj ceny może być przypisany do kontrahenta, co skutkuje wybraniem odpowiedniej ceny początkowej podczas wystawiania dokumentu sprzedaży. Dla danego towaru można określać ceny indywidualne dla określonych kontrahentów.

  Kontrahenci,urzędy i banki

  Karta kontrahenta zawiera:

  • podstawowe dane teleadresowe,
  • warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności
  • listę rachunków bankowych oraz
  • osób kontaktowych.

  Z poziomu karty użytkownik może przeglądać listę dokumentów związanych z kontrahentem, ewidencję rozliczeń oraz indywidualny cennik.

  Sprzedaż

  Aplikacja służy do wystawiania m.in.:

  • faktur VAT,
  • paragonów,
  • faktur do paragonu,
  • faktur korygujących (ilościowych i wartościowych),
  • faktur proforma oraz
  • zaliczkowych.

  Dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach przy wykorzystaniu definiowalnych tabel kursowych. System umożliwia pobieranie on-line tabeli kursów średnich NBP. Płatności dokumentu można podzielić ze względu na formy, terminy, a nawet płatników. Sposób numeracji dokumentów jest definiowany przez użytkownika i może być inny dla każdego typu dokumentu.

  System zapewnia kontrolę limitu kredytowego kontrahenta i umożliwia blokowanie sprzedaży w przypadku jego przekroczenia. Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży można od razu rejestrować zapłatę.

  Zakup

  Standardowo aplikacja pozwala wystawiać:

  • faktury zakupu,
  • faktury korygujące (ilościowe i wartościowe),
  • faktury zaliczkowe,
  • zamówienia,
  • oferty.

  Rejestrując nabycie wewnątrzwspólnotowe, można wystawić fakturę wewnętrzną naliczającą VAT należny.

  Magazyn:

  Program standardowo wystawia dokumenty:

  • wydania i przyjęcia towaru (WZ, PZ, PW, RW),
  • przesunięcia wewnątrzmagazynowego (MM) oraz
  • korekty tych dokumentów.

  Dokumenty można wystawiać ręcznie, a następnie przekształcać do faktur, mogą też powstawać automatycznie podczas wystawiania dokumentów handlowych.

  System prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynu według wybranej metody rozliczania (standardowo: FIFO). W ramach inwentaryzacji generowane są dokumenty rejestrujące rozchód niedoborów i przyjęcie nadwyżek. System obsługuje wiele magazynów.

  Zamówienia i oferty

  Moduł enova Handel umożliwia wystawianie zamówień i ofert, co pozwala na pełne obsłużenie procesu sprzedaży i zakupu od procesu ofertowania po wystawienie faktury i zapłatę. Zamówienia od odbiorców mogą rezerwować towar w magazynie.

  Generowanie zamówień od dostawcy

  Użytkownik może przygotować zamówienie do dostawcy na podstawie danych dostępnych w systemie, takich jak:

  • stan towaru,
  • ilość minimalna,
  • ilość zamówiona,
  • ilość sprzedana w wybranym okresie itp.

  Elementy zarządzania łańcuchem dostaw

  Zamówienia od odbiorcy mogą być ściśle powiązane z zamówieniami do dostawcy. Przy takim powiązaniu zamówienie od odbiorcy może być zrealizowane tylko przez sprzedaż towaru przyjętego na podstawie powiązanego zamówienia do dostawcy.

  Umowy i faktury cykliczne

  System umożliwia zarejestrowanie umowy na stałą dostawę lub wykonywanie usługi z okresowym fakturowaniem. Na podstawie takiej umowy można wystawiać dokumenty sprzedaży zgodnie z ustalonym harmonogramem.

  Kaucje

  Aplikacja wystawia dokumenty kaucji, najczęściej stosowane do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi. Do każdego towaru można przypisać schemat wyliczania liczby opakowań w zależności od ilości towaru. Dokument kaucji jest wtedy wystawiany automatycznie podczas tworzenia dokumentu sprzedaży/zakupu. Dokumenty wydania i przyjęcia opakowań rozliczają się automatycznie ilościowo z odpowiednimi dokumentami zwrotu.

  Deklaracja Intrastat

  Na podstawie wystawionych w systemie dokumentów transakcji wewnątrzwspólnotowych można wygenerować deklarację Intrastat, a następnie zapisać ją w postaci pliku zgodnego ze specyfikacją systemu zgłoszeń elektronicznych.

  enova365 Handel

  Rozwiązanie enova365 Handel zawiera moduł enova Handel w wariancie złotym oraz możliwość alternatywnego dostępu do systemu przez przeglądarkę*.

  Dostęp przez przeglądarkę oferuje następujące funkcje:

  • ewidencję kontrahentów,
  • cenniki towarów i usług,
  • zarządzanie stanami magazynowymi, z możliwością prowadzenia wielu magazynów,
  • wprowadzanie faktur zakupu,
  • wystawianie faktur sprzedaży - w tym faktur proforma, faktur zaliczkowych i faktur korygujących,
  • obsługę zamówień od odbiorców i do dostawców,
  • dokumenty magazynowe - w tym przyjęcia, wydania i przesunięcia międzymagazynowe,
  • ewidencję wpłat i wypłat, raportów kasowych i wyciągów bankowych, z możliwością prowadzenia wielu kas i wielu rachunków bankowych,
  • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, w tym możliwość tworzenia kompensat,
  • wydruki (dokumentów, ewidencji, cenników itp.).

  To unikatowe rozwiązanie pozwala na wykorzystanie enova365 w firmach poszukujących zintegrowanego rozwiązania ERP, o dużych możliwościach dopasowania systemu do potrzeb firmy, a równocześnie posiadających rozproszoną sieć stanowisk sprzedaży bądź pracowników handlowych pracujących mobilnie (poza siedzibą firmy).

  *obsługującą HTML5 (współpracuje z najnowszymi wersjami przeglądarek IE oraz Chrome).

  enova Produkcja

  Moduł enova Produkcja pozwala na definiowanie technologii, tworzenie zleceń produkcyjnych, modyfikację technologii w ramach zlecenia, generowanie dokumentów rozchodu surowców oraz przyjęcia produktów.

  Moduł umożliwia definiowanie wzorcowych operacji, które są elementami technologii. Dla zdefiniowanej technologii można przeprowadzić kalkulację kosztu wytworzenia produktu w oparciu o ostatnie ceny zakupu surowców oraz kwotę dodatkowych kosztów określonych w technologii. Koszty mogą dotyczyć poszczególnych operacji lub całej technologii. Wskazanie wzorcowej technologii w zleceniu powoduje utworzenie jej kopii, wykorzystywanej tylko w tym zleceniu, można ją więc dowolnie modyfikować w ramach zlecenia bez wpływu na technologię wzorcową. Zlecenie można tworzyć wybierając produkt, związana z nim technologia zostanie wtedy automatycznie wybrana, albo wybierając technologię, produkty w niej występujące staną się pozycjami zlecenia. W jednej technologii, a tym samym w zleceniu, może wystąpić wiele produktów. Dokumenty rozchodu surowców i przyjęcia produktów mogą być generowane dla całego zlecenia, wskazanych operacji lub wybranych surowców/produktów. Można więc tworzyć je w miarę postępu realizacji zlecenia.

  Zlecenie produkcyjne może być powiązane relacjami z innymi dokumentami, które mogą się odnosić do surowców w zleceniu albo produktów. Można więc na przykład wygenerować ze zlecenia produkcyjnego zamówienie na surowce potrzebne do jego zrealizowania.

  Moduł umożliwia:

  • obsługę produkcji w systemie zintegrowanym, powiązanie produkcji z modułem handlowo-magazynowym,
  • szybką kalkulacja kosztu wytworzenia,
  • szybkie definiowanie technologii z wykorzystaniem operacji wzorcowych,
  • swobodę generowania dokumentów magazynowych - na wybrane surowce/produkty, w tym na część ilości.

  enova produkcja
  Struktura technologii, zlecenia produkcyjnego oraz ich powiązanie

  enova produkcja
  Przykładowy obieg dokumentów wykorzystujący moduły enova Handel i Produkcja

  Moduły dodatkowe

  enovaNet Zamówienia

  enovaNet Zamówienia to moduł opracowany dla firm zajmujących się działalnością handlową w modelu "business to business". Umożliwia założenie wybranym kontrahentom indywidualnych kont dostępu do modułu zamówień. Przez aplikację enovaNet Zamówienia kupujący ma dostęp do oferty asortymentowej sprzedawcy.

  Oferta może być przeszukiwana po kodzie, nazwie i numerze katalogowym artykułu. Informacje wyświetlane są w formie listy zawierającej podstawowe dane o towarze, jego cenie oraz informacje o dostępności. Stany magazynowe oraz ceny sprzedaży pochodzą bezpośrednio z systemu sprzedaży, co daje użytkownikom wiarygodną i pewną informację odnośnie możliwości realizacji swoich zamówień.

  Wprowadzone zamówienia trafiają bezpośrednio do systemu sprzedaży hurtowni, dystrybutora lub sklepu. Użytkownik otrzymuje informację zwrotną o stanie realizacji zamówienia, a pozycje zostają automatycznie zarezerwowane. Na stronie internetowej użytkownik ma również możliwość przeglądania swoich zamówień. Dodatkowym atutem oprogramowania jest opcja kontroli przez użytkowników własnych zobowiązań finansowych.

  enova Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika)

  Moduł dodatkowy enova Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika) zapewnia ewidencję stanu wydanej odzieży roboczej i wyposażenia dostępnych na kartotece pracownika (wszystkie informacje o pracowniku widoczne są w jednym miejscu w systemie).

  Moduł został zaprojektowany jako narzędzie wspierające ewidencję procesów związanych z wydawaniem oraz zwrotem/zagubieniem/zniszczeniem odzieży roboczej i wyposażenia pracownika (telefon komórkowy, laptop, samochód), charakterystycznych dla określonego stanowiska pracy. Użytkownik definiuje zestawy wyposażenia dla konkretnych stanowisk pracy.
  Proces wydawania odzieży roboczej oraz wyposażenia pracownika opiera się na dokumencie zamówienia i rozchodu wewnętrznego (RW), natomiast zwrot - w oparciu o dokument przyjęcia wewnętrznego (PW). Wydania i zwroty generowane są automatycznie dla zestawów asortymentu przypisanych dla poszczególnych pracowników, ze względu na stanowisko pracy, które zajmują. Aplikacja kontroluje aktualną ilość wydanej odzieży i wyposażenia oraz monitoruje okres użytkowania charakterystyczny dla poszczególnych pozycji asortymentowych (możliwość generowania zwrotów odzieży "przeterminowanej").

  Rozwiązanie wykorzystywane jest m. in. w firmach handlowych, produkcyjnych, budowlanych, ZPCHR, restauracjach i hotelach, firmach farmaceutycznych oraz instytucjach publicznych (np. policja, straż pożarna, instytucje medyczne). Współpracuje z modułem enova Kady i Płace oraz enova Handel.

  enova eFakturaKIR invooclip

  Moduł dodatkowy enova eFakturaKIR invooclip umożliwia generowanie pliku zawierającego fakturę wystawioną w enova (w postaci graficznej, domyślnie PDF), podpisanie go i wysłanie do archiwum KIR. Jest wykorzystywany łącznie z usługą invooclip, oferowaną przez KIR S.A. oraz podpisem elektronicznym. Usługa polega na przechowywaniu faktur w postaci elektronicznej (plik PDF oraz podstawowe dane nagłówkowe) i dostarczaniu ich w takiej postaci do odbiorców. Wystawca faktury może przeglądać archiwum.

  Działanie dodatku i usługi przedstawia poniższy schemat:
  enova efaktura
  eFaktura tworzona i wysyłana jest bezpośrednio z enova, a kopie faktur przechowywane są w archiwum KIR

  Moduł zapewnia pełny dostęp przez Internet do zarchiwizowanych dokumentów. Oznacza to wygodę oraz oszczędność czasu i powierzchni składowania, wyeliminowanie faktur w formie papierowej oraz ich wysyłki, skrócenie czasu dostarczenia dokumentu do odbiorcy, co bezpośrednio wpływa na szybszą realizację płatności.

  Dedykowany dla firm wystawiających duże ilości dokumentów, które trzeba dostarczyć do odbiorcy, preferujących lub zobligowanych do elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz których klienci wymagają dostarczania faktur w formie elektronicznej.

  Szczegółowe informacje o rozwiązaniu znajdują się tutaj ».

  enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe

  Moduł dodatkowy enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego. Wspiera pracę osoby odpowiedzialnej za rozliczenia na wszystkich etapach pracy z wyciągiem bankowym. Dane importowane są do Ewidencji Środków Pieniężnych w postaci raportu zawierającego operacje bankowe oraz wpłaty i wypłaty.

  enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe umożliwia importowanie wyciągów bankowych z niemal wszystkich banków w Polsce. Dostępnych jest ponad 50 różnych formatów importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne (Producent enova tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta, usługa ta wykonywana jest bezpłatnie, w ramach zakupionej licencji).

  Dodatek Elektroniczne Wyciągi Bankowe wraz z standardowymi funkcjami EŚP umożliwia:

  • Automatyzacja rozliczania płatności.
  • Wyeliminowanie ryzyka związanego z błędnym „ręcznym” wprowadzaniem danych z wyciągu.
  • Znaczące przyspieszenie wprowadzania danych do systemu - oszczędność czasu i nakładu pracy osób pracujących z wyciągami bankowymi.
  • Możliwość nanoszenia informacji istotnych księgowo przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy (standardowe mechanizmy programu - matryce).
  • Wsparcie działu księgowego poprzez naniesienie w dokumencie źródłowym (wpłacie/wypłacie, operacji bankowej) szczegółowych atrybutów (cecha, opis analityczny), które zostaną wykorzystane do automatycznego zaksięgowania wyciągów.
  enova Wirtualne Rachunki Bankowe

  Moduł dodatkowy enova Wirtualne Rachunki Bankowe to rozwiązanie wspierające prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych (bank identyfikuje płatności dokonywane na rzecz Klientów przez ich kontrahentów przez system wirtualnych numerów rachunków).

  enova Wirtualne Rachunki Bankowe umożliwia:

  • generowanie numerów indywidualnych rachunków wirtualnych podczas wprowadzania faktury sprzedaży:
   w praktyce najpopularniejszym jest model indywidualnego rachunku dla kontrahenta, możliwe jest także generowanie wirtualnego rachunku dla każdej należności albo dla każdego dokumentu, w zależności jak Klient ustali z bankiem. W pierwszym przypadku każdemu kontrahentowi przypisany zostaje jeden numer rachunku wirtualnego, na który będzie kierować swoje zobowiązania wobec wystawcy płatności (doświadczenie pokazuje, że kontrahenci często nie pamiętają by zamieścić szczegóły płatności w tytule przelewu co znacznie utrudnia identyfikację, natomiast zawsze zwracają uwagę na poprawność rachunku, na który dokonują wpłaty),
  • importowanie do enova pliku z elektronicznym zestawieniem operacji bankowych dostarczonego przez bank:
   podczas importu program automatycznie rozlicza (paruje) wpłaty z należnościami na podstawie zgodności numeru rachunku.

  Użytkownik może dodawać szczegółowe atrybuty (cechy, opisy analityczne) do każdej z operacji bankowych już podczas importu jak i bezpośrednio po nim. Możliwość taką dają matryce (szablony) definiowalne dla poszczególnych typów wpłat/wypłat (mechanizm identyczny jak w przypadku enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe).

  Dedykowana dla firm, które oferują swoje produkty lub usługi znacznej liczbie odbiorców, tj: przedsiębiorstwom z branży telekomunikacyjnej, dostawcom Internetu, telewizji cyfrowej lub kablowej, zakładom energetycznym, zakładom gazowniczym, wodociągom, firmom ubezpieczeniowym, spółdzielniom mieszkaniowym, uczelniom, oraz zarządcom wspólnot mieszkaniowych.

  Moduł może współpracować z dowolnym bankiem w Polsce. W standardzie dostępne są formaty importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne banki (Producent enova tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta, usługa ta wykonywana jest bezpłatnie, w ramach zakupionej licencji).

  enova Eksporty Księgowe

  Moduł dodatkowy enova Eksporty Księgowe został zaprojektowany jako narzędzie wspierające pracę firm, których księgowość prowadzona jest na zewnątrz. Dzięki niemu można z bazy operacyjnej, w której dokumenty zostały stworzone, wyeksportować komplet dokumentów niezbędnych w księgowości, a także dane wspierające i przyspieszające proces księgowania (opis kontrolingowy - jeżeli użytkownik ma możliwość dodawania tego typu opisu na wystawianych dokumentach).

  Eksport danych odbywa się z poziomu Ewidencji Dokumentów enova - tam spotykają się wszystkie dokumenty z modułów operacyjnych użytkownika.

  Zakres przenoszonych danych:

  • dokumenty zakupu/sprzedaży wraz z płatnościami,
  • polecenia księgowania,
  • paragony,
  • faktury wewnętrzne,
  • dokumenty magazynowe,
  • raporty kasowo-bankowe (wszystkie lub wskazane),
  • opisy analityczne, dekrety (zapisywane w opisie analitycznym) i/lub cechy do różnych obiektów.

  Dokumenty wszystkich wymienionych typów można wyeksportować do jednego pliku, otrzymują one odpowiedni status i domyślnie nie podlegają edycji, co zabezpiecza przed niezgodnością danych w systemie wyjściowym i docelowym.

  Dane wysyłane są do pliku tekstowego w formacie enova.txt. Plik może zostać zaimportowany poprzez enova Importy Księgowe do księgowości enova lub do innego zewnętrznego programu księgowego, przy użyciu dodatku integrującego zgodnego z użytkowanym programem księgowym (pliki enova.txt, z uwagi na prostą strukturę budowy, nie wymagają tworzenia zaawansowanych dodatków integrujących).

  Przeznaczony dla firm prowadzących handel i księgowość w enova, ale na różnych bazach danych (np. księgowość prowadzona jest przez zewnętrzną firmę) lub prowadzących handel w enova, a księgowość w innym programie oraz firm wielooddziałowych, pracujących w modelu enova offline (oddziały prowadzą własną księgowość, ale równocześnie przekazują komplet informacji do centrali, która prowadzi księgowość całej jednostki).

  Współpracuje z modułami: Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Faktury, Handel, Członkowie.

  enova Platforma Managera

  Dodatek enova Platforma Managera skierowany jest głównie do:

  • Dyrektora Finansowego
  • Dyrektora Ekonomicznego
  • Pracowników Działu Księgowość
  • Kadry Zarządzającej
  • Pracowników analitycznych i kontrolerów

  Ma on za zadanie prezentować w jednym miejscu w programie podstawowe informacje z różnych obszarów działalności rozliczanej w ramach danej bazy danych.

  Na głównym oknie w formie graficznej użytkownik może uzyskać informacje dotyczące:

  • Aktualnego stanu gotówki
  • Przychodów ze sprzedaży
  • Struktury wiekowej zobowiązań
  • Struktury wiekowej należności

  Ponadto Platforma Managera udostępnia:

  • Wydruki raportów z informacjami z różnych obszarów.
  • Zakładki tematyczne (Podatki i ZUS, Handel, Ewidencja ŚP, Księgowość, Kadry i Płace) na których prezentowane są informacje najistotniejsze z różnych modułów programu.
  • Możliwość współpracy z dodatkiem Praca na wielu bazach danych.
  • Możliwość statystyk dotyczących ilości wprowadzonych dokumentów.

  Bardziej szczegółową analizę umożliwiają zgromadzone w jednym miejscu raporty zawierające dane z różnych miejsc systemu.

  Główne korzysci:

  • Łatwy dostęp z każdego miejsca w programie.
  • Najistotniejsze informacje o firmie w jednym miejscu.
  • Możliwość przeglądania raportów niezbędnych do właściwego zarządzania firmą.
  • Szybszy proces raportowania miesięcznego i operacyjnego.
  enova Praca na wielu bazach

  moduł został zaprojektowany jako platforma do zarządzania działaniem systemu, który obsługuje więcej niż jedną bazę danych. Daje możliwość zarządzania z jednej bazy tzw. „bazy głównej (master)” wskazanymi bazami.

  Znacząco usprawnia działania operacyjne na wielu/kilku bazach (wielu firm), zmniejsza czasochłonność działań konfiguracyjnych i serwisowych. Daje możliwość dodatkowej kontroli operatorów oraz działań w systemie.

  Działania konfiguracyjne:

  • archiwizacja wielu baz danych
  • konwersja wielu baz danych (aktualizacja do nowszej wersji programu)
  • dodawanie operatorów oraz ich uprawnień na poszczególnych bazach danych - użytkownicy po zalogowaniu się do bazy głównej będą mieli dostęp do poszczególnych baz danych wg przydzielonych im uprawnień
  • zarządzanie konfiguracją poszczególnych baz
  • definiowanie praw obiektowych w poszczególnych bazach
  • aktualizacja wskaźników dla wielu baz danych jednocześnie

  Działania operacyjne umożliwiające przegląd pełnej zawartości poszczególnych baz danych:

 • analizy baz danych - lista analityczna prezentująca podstawowe informacje dla każdej bazy danych
 • raporty na liście analitycznej prezentujące zestawienia różnych informacji z wielu baz danych
 • na liście Analizy baz danych dostępne są dwa typy czynności umożliwiające:
  1. przejście na skróty do wybranych obszarów w określonej bazie danych - czynność „Pokaż...” umożliwia podgląd konkretnej bazy danych w celu weryfikacji czy wszystkie deklaracje zostały naliczone oraz czy naliczono je poprawnie
  2. wykonanie określonych działań uzupełniających - czynność „Dodaj...” umożliwia „hurtowe” naliczenie (generowanie) brakujących deklaracji w wybranych wcześniej bazach danych
 • e-Deklaracje - umożliwia „hurtowe” wykonywanie czynności podpisania i wysyłki e-Deklaracji
 • bazy danych - dostęp do pełnej zawartości poszczególnych baz danych
 • Raporty wykonywane jako wydruki na liście analizy:

 • informacje o zobowiązaniach podatkowych - raport prezentujący kwoty zobowiązań podatkowych dla wybranej bazy danych
 • raport pracy operatorów - wydruk prezentujący aktywność wybranych operatorów w wybranych bazach danych. Wydruk można wykorzystać do analizy rozkładu pracy wybranego operatora w jednej wybranej lub wielu bazach danych. Wydruk prezentuje informacje o ilości utworzonych w bazie różnego rodzaju dokumentów i elementów dokumentów
 • (zawiera enova Platforma Managera)

  enova SMS

  Moduł dodatkowy enova SMS umożliwia wysyłanie wiadomości z programu enova poprzez zewnętrzne bramki SMS, stwarzając dodatkowy kanał komunikacji z Kontrahentami lub Pracownikami.

  Program daje możliwość wyboru jednej z kilku zdefiniowanych bramek lub integracji z dowolną bramką za pomocą mechanizmu programistycznego API.

  System może samodzielnie pobierać numery telefonów komórkowych bezpośrednio z kartoteki kontrahenta bądź Osoby kontaktowej lub generować okienko z polem, gdzie należy ten numer wpisać. Wysyłane wiadomości SMS mogą zostać automatycznie zapisane jako zdarzenia CRM widoczne w historii kontaktu z danym Kontrahentem.

  Można również zaprogramować funkcje wysyłające smsy do odbiorców z dowolnego miejsca w systemie (moduły enova Kadry i Płace, Księgowość, Handel, Szkolenia, Delegacje Służbowe, Serwis, Wypożyczalnia) np. o:

  • aktualnych promocjach dla Kontrahentów (newsletter, kampanie reklamowe - Smsing),
  • terminach zaplanowanych spotkań lub szkoleń,
  • zbliżającym się terminie płatności za fakturę,
  • przeterminowanych i zaległych płatnościach (z uwzględnieniem liczby dni zaległości),
  • zbliżającym się terminie przeglądu maszyny lub urządzenia,
  • etapie realizacji zamówienia,
  • dokonanych przelewach np. wynagrodzeń dla pracowników.
  enova EDI

  to moduł do elektronicznej wymiany dokumentów, działa z enova Handel.

  EDI (Electronic Data Interchange) to system elektronicznej wymiany danych pomiędzy firmami lub instytucjami. Dokument w postaci pliku o ustandaryzowanej strukturze jest generowany przez jedną firmę, importowany przez drugą. Obie firmy mogą się przy tym posługiwać zupełnie różnymi systemami informatycznymi. Systemy muszą jedynie posiadać funkcjonalność obsługi komunikatów EDI.

  W systemie enova obsługiwane są komunikaty EDI w postaci plików xml. Struktura komunikatów oraz ich zawartość jest całkowicie definiowalna.

  Funkcjonalność obejmuje:

  • Definiowanie struktury komunikatów, wspomagane wzorcami wg specyfikacji ECOD i EDINet
  • Definiowanie komunikatów niezwiązanych z żadnym wzorcem
  • Tworzenie wielu różnych wariantów definicji komunikatu tego samego rodzaju, np. ORDER
  • Sześć gotowych definicji komunikatów
  • Przypisywanie wariantów poszczególnych rodzajów komunikatów do kontrahentów
  • Przypisywanie rodzajów komunikatów do definicji dokumentu, osobno dla eksportu i importu
  • Tworzenie komunikatu z dokumentu handlowego (eksport)
  • Tworzenie dokumentu poprzez import komunikatu
  • Zapisywanie wygenerowanych i zaimportowanych komunikatów w bazie danych, ich podgląd z poziomu dokumentu
  enova Podgląd

  enova Podgląd służy do kontrolingu i raportowania pracy. enova Podgląd (tzw. licencja menadżerska) pozwala na przeglądanie z jednego miejsca danych, znajdujących się w poszczególnych modułach systemu enova. Użytkownik pracujący w module Podgląd nie może wprowadzać, modyfikować, bądź kasować żadnych danych w systemie, jednak jednocześnie nie wymaga posiadania innych licencji niż Podgląd oraz nie blokuje pracy z programem innym użytkownikom. Danemu użytkownikowi można ustawić podgląd wybranych części systemu.

  enova Analizy Wielowymiarowe

  Moduł enova Analizy Wielowymiarowe to narzędzie do budowania systemu kontrolingowego firmy.

  Moduł wzbogaca system enova o zaawansowane możliwości analizy danych znajdujących się w bazie operacyjnej programu. Pozwala tworzyć raporty zawierające informacje łączące unikalne dane z różnych modułów systemu enova oraz przygotowywać przekrojowe zestawienia danych prezentujące np.: trendy sprzedaży, krytyczne miejsca powstawania kosztów, analizy wydajności pracy, analizy zasobów.

  Funkcje modułu pozwalają na wygodne przetwarzanie dużej ilości danych bez obciążania głównego serwera bazy danych. Narzędzia analityczne programu MS Excel (zintegrowane z systemem enova) pozwalają na wszechstronne, wygodne prezentowanie różnego rodzaju przekrojów danych. Raporty mogą przyjmować dowolny, ciekawy wizualnie kształt, przez co stają się bardziej czytelne oraz przejrzyste.

  Na moduł składają się dwa podstawowe elementy:

  • mechanizm tworzenia zdjęć danych bazy danych operacyjnej, który tworzy kopię danych roboczych do osobnej bazy analitycznej przeznaczonej do późniejszej analizy,
  • narzędzia kostki analitycznej (cube) pozwalającego na wygodne przetwarzanie danych zgromadzonych w bazie analitycznej z udziałem programu Microsoft Excel 2007.

  Moduł przeznaczony jest dla pracowników analitycznych, oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami firmy, tj. magazynierów, księgowych itp. Mogą oni optymalizować wykorzystanie tych zasobów m.in. za sprawą wygodnego identyfikowania niebezpiecznych lub kosztownych dla firmy ścieżek krytycznych. Przykładem może być wykrywanie zalegających towarów w magazynie, weryfikacja wydajności pracowników w stosunku do płac, niestandardowe ujęcia danych księgowych, elastyczna analiza płatności, której efektem jest np. wyszukiwanie kontrahentów, którzy powinni zostać nagrodzeni za wzorowe rozliczenia z firmą.

  enova Preliminarz EŚP

  Funkcjonalność ta pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.

  Analiza rozrachunków pod kątem kontroli płynności finansowej może być bardzo prosta - mechanizm Preliminarza EŚP pozwala śledzić zaplanowane wielkości preliminarza oraz porównywać z rzeczywistymi, wpływami/wydatkami wraz z możliwością podziału na rodzaje przychodów i kosztów. Narzędzia te pozwalają, na podstawie gotówki zgromadzonej w kasach i na rachunkach bankowych oraz na podstawie terminów płatności należności i zobowiązań, oszacować jakie będzie saldo środków pieniężnych na dowolny dzień w przyszłości. Analiza ta może być prowadzona w oparciu o terminy płatności wynikające z dokumentów lub w oparciu o terminy płatności uwzględniające dodatkowe opóźnienia. Na podstawie tak przygotowanej prognozy użytkownik może podjąć odpowiednie działania zapobiegające możliwej utracie płynności finansowej.

  Moduł umożliwia:

  • trafne prognozowanie i kontrolę płynności finansowej,
  • redukcję ryzyka utraty płynności,
  • szczegółową analizę rozrachunków kontrahentów,
  • zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej,
  • racjonalne zarządzanie środkami finansowymi przy realizacji przelewów dla dostawców.
  • enova Preliminarz EŚP przeznaczony jest dla kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, analityków oraz pracowników działów księgowości.

  Współpracuje z modułami: Kadry Płace, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Inwentarzowa, Faktury, Handel, Produkcja oraz Członkowie.

  enova Delegacje Służbowe

  Moduł enova Delegacje Służbowe wspomaga rejestrowanie, obsługę oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Umożliwia firmie ewidencję wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Znacząco wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza księgowości informacji o wyjazdach służbowych pracowników.

  Na funkcjonalność modułu składa się:

  • ewidencja poleceń wyjazdu służbowego wraz z wydrukiem,
  • automatyczne wyliczanie diet dla wyjazdów krajowych i zagranicznych (pomocnicze tabele stawek diet i ryczałtów krajowych i zagranicznych, obliczanie ryczałtów za noclegi i dojazdy, tabela państw, tabela stawek diet oraz limitów za nocleg),
  • automatyczne księgowanie rozliczeń kosztów delegacji służbowych,
  • rozliczanie delegacji z pobranymi zaliczkami pracownika na poczet delegacji służbowych
  • rejestrowanie rachunków (samochód, noclegi, koszty przejazdów i inne wydatki np. bilety komunikacji miejskiej) krajowych i zagranicznych, które są przeliczane na właściwą walutę według obowiązującego kursu,
  • obliczanie ryczałtów za noclegi i dojazdy,
  • ewidencja pracowników, którzy odbyli delegacje,
  • tabela państw, oraz pomocnicze tabele stawek diet i ryczałtów krajowych i zagranicznych,
  • możliwość integracji z ewidencją przebiegu pojazdu.
  enova Opis Analityczny - Aktywacja

  Moduł enova Opis Analityczny - Aktywacja umożliwia opisywanie dokumentów celem przypisania ich do konkretnych do projektów.

  Standardowo funkcjonalność opisu kontrolingowego (analitycznego) dostępna jest wraz z licencjami na moduły enova Księgowość oraz enova Projekty. Jednakże w praktyce najczęściej opisywaniem dokumentów zajmują się pracownicy, którzy nie mają lub nie potrzebują dostępu do powyższych modułów. To właśnie dla nich dedykowany jest moduł enova Opis Analityczny - Aktywacja, który umożliwia dodawanie opisu kontrolingowego (analitycznego) na dokumentach handlowych, magazynowych, kadrowych i innych. Warto pamiętać, że konieczne jest także posiadanie dostępu do opisywanych dokumentów.

  Opis kontrolingowy wykorzystuje mechanizm opisów analitycznych oraz cech. Może zostać wyrażony poprzez kwotę, ilość, czas, datę, godzinę, wartości numeryczne czy opis. Program enova umożliwia definiowanie dowolnych opisów kontrolingowych. Dla każdego z dokumentów pojawiających się w systemie (zarówno obcych, jak i własnych, wewnętrznych) można określić precyzyjną strukturę opisów analitycznych.

  Celem mechanizmów kontrolingowych jest ułatwienie:

  • analizy przychodów i kosztów w założonym przedziale czasowym,
  • analizy kosztów funkcjonowania firmy,
  • kontroli realizacji umów z kontrahentami,
  • gospodarowania środkami finansowymi w układzie istotnym z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

  Wszystkie dane podstawowe i budżetowe można, z poziomu użytkownika, eksportować do programów MS Word i Excel w formie standardowych raportów i dalej je analizować.

  Współpracuje z modułem: Kadry Płace, księga Handlowa (złoto), Faktury, Handel, Projekty (złoto).

  enova Komunikacja z drukarkami etykiet DYMOPrinter i BrotherPrinter

  Dodatek enova DYMOPrinter pozwala na łatwe tworzenie wydruków etykiet samoprzylepnych, działających na termicznych drukarkach DYMO LabelWriter.

  Dodatek składa się z biblioteki oraz kilku przykładowych wydruków naklejek:

  • z adresem kontrahenta
  • z adresem pracownika
  • z kodem kreskowym na środek trwały
  • z ceną i kodem kreskowym na towar

  Etykiety mogą być drukowane pojedynczo lub seryjnie. Wydruki dostępne są standardowo z menu wydruków na formularzu lub liście.

  Brother Label Printer

  Dodatek służy do drukowania etykiet samoprzylepnych na drukarkach Brother Label Printer. Drukarki te przeznaczone są do drukowania etykiet (naklejek) na taśmach z etykietami termicznymi.

  Drukowanie etykiet z poziomu enova odbywa się standardowo poprzez wybranie odpowiedniego wydruku dostępnego w menu wydruków dla danego formularza lub listy.

  Z biblioteką Soneta.BrotherPrinter.dll dostarczone są następujące wydruki:

  • z adresem kontrahenta
  • z adresem pracownika
  • z kodem kreskowym na środek trwały
  • cenowa z kodem kreskowym na towar

  Drukowanie etykiet na drukarkach Brother z poziomu enova będzie dostępne po wykonaniu następujących czynności:

  • Zainstalowanie oprogramowania drukarki wraz z bibliotekami sterującymi (b-PAC client component), dostarczanego przez jej producenta.
  • Skopiowanie biblioteki Interop.bpac.dll do katalogu z dodatkami do enova.
  • Zainstalowanie dodatku Soneta.BrotherPrinter.dll, czyli skopiowanie go do katalogu z dodatkami jw. Nie jest to konieczne, ale ułatwia tworzenie własnych wydruków oraz umożliwia wykorzystanie wydruków przykładowych.
  • Wczytanie przygotowanych przykładowych wzorców etykiet oraz wzorców wydruków do repozytorium wzorców wydruków w bazie danych.

  Uwaga: producent drukarek dostarcza biblioteki b-PAC wyłącznie w wersji 32-bitowej. W systemach 64-bitowych korzystanie z dodatku będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy system enova pracuje.

  Programy DEMO
  wersje demonstracyjne
  enova365 - zmiany w przepisach kadrowych i podatkowych w 2016 rokuenova365Kolektory danych - mobilny terminal magazynowycztery twarze enova365Wysyłaj i odbieraj e-dokumenty przez serwis miedzyfirmami.pl
   
  © 2000-2020 Tradiss       Informacje o witrynie       Archiwum       Projekt UE       Mapa strony       www.sage.com.pl       www.enova.pl       www.saldeosmart.pl       realizacja InfraNet.pl