TRADISS - Technika Komputerowa
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023, faks: (+48) 32 757 28 32, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
enova365
sage
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
O firmie Kontakt Bezpłatne prezentacje Konsultacje zdalne Mapa strony Praca
enova Kadry Płace

enova Kadry Płace skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników.

Program z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy i spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe. Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik i dowolnymi rejestratorami czasu pracy. Gwarantuje również pełną kompatybilność z programami pakietu MS Office. Integracja ta dotyczy zarówno standardowych wydruków, jak i zestawień przygotowywanych bezpośrednio przez użytkownika.

Kadry

Rozbudowana ewidencja osobowa w ramach modułu Kadry pozwala na zapisanie informacji takich jak: dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodzin, zasady wynagradzania, indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, a także dane podatkowe. Program umożliwia bezkarne usuwanie błędnych rekordów, ale mechanizm „zapisów historycznych” daje możliwość zapamiętywania istotnych modyfikacji - w systemie pozostanie informacja o wcześniejszej zawartości pola oraz dacie aktualizacji zapisu.

Płace

Moduł Płace służy nie tylko do rozliczania etatów i umów zleceń, lecz także pozwala na udzielanie długoterminowych pożyczek czy zaliczek opodatkowanych i nieopodatkowanych akonto wypłaty. W ramach standardowych funkcji możliwe jest m.in. ustalenie czasu pracy, zsumowanie elementów wynagrodzenia czy pomniejszanie wybranego składnika płacowego. Mechanizm cech daje dużą swobodę w definiowaniu składników wynagrodzenia.

Kalendarze

Ergonomiczne kalendarze pozwalają na: definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej), odnotowywanie odstępstw od założonego grafiku (zarówno obecności, jak i nieobecności) oraz bezpośrednią współpracę z automatycznymi rejestratorami czasu pracy (RCP).

Deklaracje

W tym module zebrano wszelkie deklaracje: podatkowe: PIT - 11, 4R, 8AR, 40, R, 8C, a także IFT-1R i IFT-1; zgłoszeniowe ubezpieczonych: ZUA,ZIUA,ZZA,ZWUA,ZCNA i rozliczeniowe: DRA, RCA, RSA, RZA. Aplikacja umożliwia wyeksportowanie deklaracji ZUS do programu Płatnik. Ponadto wspiera obliczanie dofinansowania dla osób niepełnosprawnych, przygotowuje deklaracje Wn-d i eksportuje je do programu SODiR off-line. Natomiast wbudowane raporty ułatwiają sporządzanie deklaracji Z-03, Z-06, DG-1 dla GUS.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Moduł ZZL ułatwia zarządzanie personelem zarówno w średniej wielkości firmie, jak i w dużej korporacji. Od strony funkcjonalnej pozwala: usprawnić proces ocen pracowniczych kwartalnych, półrocznych i rocznych, ewidencjonować kursy i szkolenia pracownicze, planować i przeprowadzać cały proces rekrutacyjny, od pozyskania CV kandydata aż po jego zatrudnienie. ZZL usprawnia również analizę zapotrzebowania pracowników na określone stanowiska pracy.

enova365 Pulpit Pracownika (dawniej enovaNet Kadry i Płace)

Platforma internetowa enova365 Pulpit Pracownika jest kontynuacją produktu enovaNet Kadry Płace. To kompleksowe narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi, które poszerza funkcjonalność stacjonarnej aplikacji enova Kadry Płace.

Rozwiązanie enova365 Pulpit Pracownika umożliwia pracownikom swego rodzaju „samoobsługę” w załatwianiu za pośrednictwem Internetu większości spraw administra- cyjnych bez konieczności wypełniania uciążliwej dokumentacji papierowej. Elektroniczny dostęp do danych kadrowo-płacowych w istotny sposób przyspiesza przepływ informacji w firmie. Automatyzacja zarządzania sprawami pracowniczymi to również klucz do zmniejszenia kosztów administracyjnych i poprawy efektywności operacyjnej.

Pracownik z poziomu aplikacji:

 • ma dostęp do podstawowych danych kadrowych takie jak: dane identyfikacyjne, dane adresowe, informacje o członkach rodziny, historii zatrudnienia i wykształceniu,
 • widzi informacje dotyczące danych podatkowych (numery NIP, PESEL, dane urzędu skarbowego), numeru rachunku bankowego, wypłaconego wynagrodzenia oraz deklaracji podatkowych wraz możliwością podglądu szczegółów oraz wydruku paska wynagrodzeń oraz umowy,
 • sprawdzi dostępny limit urlopowy i datę ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • może składać elektroniczne wnioski (np. o urlop, o zmianę danych osobowych, o premię), które przekazywane są w obiegu dokumentów do kierownika, widzi listę złożonych wniosków oraz tych czekających na zatwierdzenie,
 • otrzymuje informację zbiorczą dotyczącą czasu pracy, normy czasu pracy i nadgodzin w formie kalendarza oraz statystyk.
enova365 Pulpit Kierownika (dawniej enovaNet Kadry Płace)

Platforma internetowa enova365 Pulpit Kierownika jest kontynuacją produktu enovaNet Kadry Płace. Daje kadrze zarządzającej elektroniczny dostęp do danych kadrowo-płacowych pracowników z możliwością wprowadzania zmian w ich obrębie. Definiowalna struktura aplikacji pozwala wiernie odwzorować wielostopniową konstrukcję podległości pracowników firmy.
enova365 Pulpit Kierownika umożliwia zarządzanie wnioskami urlopowymi pracowników (w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa można zdefiniować również inne wnioski np. o zmianę danych osobowych, o premię). Wnioski mogą zostać zatwierdzone, odrzucone lub anulowane, po czym trafią do modułu enova Kadry Płace np. jako nieobecności pracownicze. Wgląd w nieobecności pozwala zaplanować czas pracy, oraz ewentualne zastępstwa. Definiowalne zestawienia czasu pracy zostały zaprojektowane tak by umożliwić ergonomicznie wprowadzanie normy i czasu pracy pracownika lub grupy pracowników oraz kontrolę ilości nadgodzin. Kierownik może sprawdzić czy załoga posiada odpowiednie kwalifikacje analizując listę aktualnych badań i szkoleń BHP. Rozwiązanie może także powiadamiać Kierownika o terminie upływu ważności badań.

enova365 Pulpit Kierownika umożliwia:

 • przeglądanie identyfikacyjnych oraz podatkowych danych podwładnych pracowników,
 • zarządzanie elektronicznymi wnioskami złożonymi przez pracowników,
 • wprowadzanie normy oraz faktycznego czasu pracy,
 • kontrolę aktualności badań lekarskich z funkcja powiadamiania o zbliżających się terminach kolejnych,
 • podpisnanie dokumentów do kartotek pracowniczych w formie załączników,
 • drukowanie różnego rodzaju raportów.

Moduły dodatkowe

enova Pracownicy Eksportowi

Moduł dodatkowy enova Pracownicy Eksportowi to rozwiązanie dedykowane dla firm, które posiadają siedzibę w Polsce jednak oddelegowują swoich pracowników do pracy zagranicą. Nadrzędnym celem modułu enova Pracownicy Eksportowi jest prowadzenie rozliczeń pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą, tj. pracujących poza obszarem państwa, w którym mają stałe miejsce zamieszkania. Narzędzie umożliwia przede wszystkim rozliczenie składek ZUS za okres oddelegowania, które podlegają innym zasadom niż w przypadku pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę w Polsce.

Podstawowe zadania realizowane przez moduł:

 • rozliczanie wynagrodzeń w sytuacji, gdy pracownik przebywa cały miesiąc zagranicą;
 • rozliczane wynagrodzeń w przypadku, gdy część miesiąca pracownik przebywa w Polsce, a część miesiąca zagranicą;
 • ewidencjonowanie czasu pracy poza granicami kraju;
 • ewidencjonowanie ilości diet mających wpływ przy naliczaniu podstawy składek ZUS i podstawy opodatkowania;
 • tworzenie zobowiązań na wynagrodzenia w walucie PLN oraz innej niż PLN.

Dla kogo?

 • Agencje pracy tymczasowej;
 • Firmy budowlane;
 • Zakłady mięsne.
 • Korzyści:

  • uproszczenie rozliczania wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy zagranicę;
  • ułatwienie procesu naliczania podstawy składek ZUS oraz opodatkowania pracowników pracujących poza obszarem państwa, w którym mają stałe miejsce zamieszkania.
  enova Pracownicy Uczelni

  Moduł dodatkowy enova Pracownicy Uczelni to rozwiązanie dedykowane dla Uczelni Wyższych, ujmujące specyfikę rozliczeń kadrowo-płacowych dla nauczycieli akademickich.

  Pomiędzy nauczycielami akademickimi, a pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi istnieją istotne różnice w rozliczaniu kadrowo-płacowym. W rozliczaniu nauczyciela akademickiego głównym źródłem prawa jest Ustawa o szkolnictwie wyższym, a w drugiej kolejności Kodeks Pracy. Ze względu na specyfikę tych różnic powstała konieczność stworzenia modułu dedykowanego dla tych instytucji.

  Moduł dodatkowy enova Pracownicy Uczelni rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o dodatkowe tabele: nauczyciele akademiccy oraz pozostali pracownicy (pracownicy uczelni nie będący nauczycielami akademickimi).

  Kartoteka pracownika zawiera dodatkowe zakładki:

  • Uczelnia
  • Inne dane
  • Kariera naukowa
  • Oceny
  • Specjalizacje lekarskie
  • Ukończone uczelnie
  • Etat | Rotacja
  • Etat | Ogólne - uczelnia ( rozbudowana standardowa zakładka Etat | Ogólne).
  • Kadry pozostałe - Odznaczenia

  Dodatek umożliwia definiowanie:

  • definicji stanowisk z możliwością powiązania z wydziałami,
  • definicji ocen,
  • dyscyplin,
  • dziedzin,
  • grup pracowniczych,
  • kierunków,
  • specjalizacji,
  • specjalności,
  • stopni naukowych,
  • tytułów naukowych,
  • tytułów zawodowych.

  Celem nadrzędnym jest umożliwienie pełnej ewidencji kadrowo-płacowej pracowników uczelni oraz rozliczenie ich wynagrodzeń. Dodatkowe tabele umożliwiają grupowanie pracowników ze względu na zajmo-wane stanowiska. Nowe słowniki i zakładki pracownika dają możliwość prowadzenia odpowiedniej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia oraz kariery zawodowej, a także odnotowania rotacji stanowisk pracowników i pełnionych funkcji.

  Korzyści:

  • Pełna ewidencja kadrowo-płacowa pracowników uczelni.
  • Rozliczanie wynagrodzeń pracowników uczelni.
  • Możliwość grupowania pracowników (nauczyciele akademiccy, pozostali pracownicy uczelni).
  • Ewidencjonowanie rotacji stanowisk (np. stanowisko rektora uczelni).
  enova Pracownicy Koszty Projektów

  Moduł enova Pracownicy Koszty Projektów umożliwia rozdzielenie wynagrodzeń pracowników według miejsca powstania kosztów wynagrodzeń. Rozwiązanie jest dedykowane w szczególności dla firm, które potrzebują dokładniejszego narzędzia niż standardowy (procentowy) podzielnik kosztów.

  Moduł daje możliwość podzielenia naliczonych już wynagrodzeń według wprowadzonego czasu pracy oraz przypisania do poszczególnych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo (obiekty, budowy, centrum kosztów itp.). Tym samym pozwala uzyskać analityczną informację o rzeczywistych kosztach wynagrodzeń.

  Podstawowe zadania realizowane przez moduł:

  • określenie sposobu rozliczania konkretnego elementu/składnika wynagrodzenia w celu ustalenia kosztu danego projektu,
  • przypisanie elementów/składników wynagrodzenia do konkretnego projektu,
  • ewidencjonowanie wykonania/czasu pracy i informacji o pracy przy projekcie dla poszczególnych dni,
  • ewidencjonowanie wykonania/czasu pracy dla grupy pracowników przy danym projekcie,
  • tworzenie opisu analitycznego z podziałem na wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia przypadające na poszczególne projekty;
  • tworzenie dekretów z informacją o kosztach na poszczególnych projektach i sposobie ich księgowania.
  enova 4Trans (Tachoscan)

  Moduł dodatkowy enova 4Trans (Tachoscan) rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o możliwość wymiany danych między produktem 4Trans, a programem enova.

  Dodatek umożliwia zaimportowanie do programu enova danych dotyczących:

  • pracowników,
  • nieobecności,
  • normy czasu pracy (harmonogramu),
  • czasu pracy (wykonania),
  • dodatków (dyżury, nadgodziny dobowe, nadgodziny średniotygodniowe).

  Celem nadrzędnym jest umożliwienie „hurtowego” importu normy czasu pracy (harmonogramu/planu czasu pracy), czasu pracy (wykonania/czasu pracy), nieobecności dla wielu pracowników jednocześnie. Dane zostaną szybko i bezbłędnie przeniesione do systemu kadrowo - płacowego enova, co umożliwi równie szybko i bezbłędnie rozliczyć czas pracy pracowników. Dane dotyczące czasu pracy zostaną zweryfikowane niezależnie przez dwa systemy, co dodatkowo minimalizuje możliwość pojawienia się niepoprawnych danych.

  Korzyści:

  • Szybki i prawie bezobsługowy import czasu pracy i normy czasu pracy pracowników.
  • Przyspieszenie oraz usprawnienie procesu ewidencji czasu pracy wielu pracowników jednocześnie, co pozwala zoptymalizować koszty zatrudnienia w dziale kadrowo płacowym.
  • Szybkie i bezbłędnie naliczanie wynagrodzeń kierowcom.
  enova Czas Pracy (import z XML)

  Moduł dodatkowy enova Czas Pracy Import z XML rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o możliwość importu danych z pliku xml.

  Dodatek umożliwia zaimportowanie do programu:

  • normy czasu pracy (planu pracy);
  • czasu pracy (faktycznego czasu pracy);
  • nieobecności;
  • zestawienia czasu pracy (norma i czas pracy oraz nadgodziny w ujęciu miesięcznym);
  • czasu pracy z podziałem na strefy pracy (np. bezpłatne przerwy w pracy, praca w warunkach szkodliwych);
  • czas pracy z cechami (dodatkowa informacja o czasie pracy na danym projekcie - budowa, centrum kosztów, wydział itp.).

  Celem nadrzędnym jest umożliwienie „hurtowego” importu normy czasu pracy (harmonogramu/planu czasu pracy), czasu pracy (wykonania/czasu pracy), nieobecności oraz zestawienia czasu pracy, dla wielu pracowników jednocześnie z pliku xml w odpowiednio dostosowanym formacie. Moduł enova Czas Pracy Import z pliku XML szybko i bezbłędnie zaczyta dane, które przełożą się na równie sprawne rozliczenie czasu pracy i wynagrodzeń pracowników. Dodatkowo moduł daje możliwość zaczytania czasu pracy wraz z informacją o projekcie, w ramach którego dany pracownik lub grupa pracowników wykonuje zlecone prace (budowa, centrum kosztów, wydział itp.).

  Korzyści:

  • Szybki i prawie bezobsługowy import normy i czasu pracy, nieobecności, zestawień czasu pracy pracowników.
  • Przyspieszenie oraz usprawnienie procesu ewidencji czasu pracy wielu pracowników jednocześnie, co pozwala zoptymalizować koszty zatrudnienia w dziale kadrowo płacowym.
  enova Platforma Managera

  Dodatek enova Platforma Managera skierowany jest głównie do:

  • Dyrektora Finansowego
  • Dyrektora Ekonomicznego
  • Pracowników Działu Księgowość
  • Kadry Zarządzającej
  • Pracowników analitycznych i kontrolerów

  Ma on za zadanie prezentować w jednym miejscu w programie podstawowe informacje z różnych obszarów działalności rozliczanej w ramach danej bazy danych.

  Na głównym oknie w formie graficznej użytkownik może uzyskać informacje dotyczące:

  • Aktualnego stanu gotówki
  • Przychodów ze sprzedaży
  • Struktury wiekowej zobowiązań
  • Struktury wiekowej należności

  Ponadto Platforma Managera udostępnia:

  • Wydruki raportów z informacjami z różnych obszarów.
  • Zakładki tematyczne (Podatki i ZUS, Handel, Ewidencja ŚP, Księgowość, Kadry i Płace) na których prezentowane są informacje najistotniejsze z różnych modułów programu.
  • Możliwość współpracy z dodatkiem Praca na wielu bazach danych.
  • Możliwość statystyk dotyczących ilości wprowadzonych dokumentów.

  Bardziej szczegółową analizę umożliwiają zgromadzone w jednym miejscu raporty zawierające dane z różnych miejsc systemu.

  Główne korzysci:

  • Łatwy dostęp z każdego miejsca w programie.
  • Najistotniejsze informacje o firmie w jednym miejscu.
  • Możliwość przeglądania raportów niezbędnych do właściwego zarządzania firmą.
  • Szybszy proces raportowania miesięcznego i operacyjnego.
  enova Praca na wielu bazach

  moduł został zaprojektowany jako platforma do zarządzania działaniem systemu, który obsługuje więcej niż jedną bazę danych. Daje możliwość zarządzania z jednej bazy tzw. „bazy głównej (master)” wskazanymi bazami.

  Znacząco usprawnia działania operacyjne na wielu/kilku bazach (wielu firm), zmniejsza czasochłonność działań konfiguracyjnych i serwisowych. Daje możliwość dodatkowej kontroli operatorów oraz działań w systemie.

  Działania konfiguracyjne:

  • archiwizacja wielu baz danych
  • konwersja wielu baz danych (aktualizacja do nowszej wersji programu)
  • dodawanie operatorów oraz ich uprawnień na poszczególnych bazach danych - użytkownicy po zalogowaniu się do bazy głównej będą mieli dostęp do poszczególnych baz danych wg przydzielonych im uprawnień
  • zarządzanie konfiguracją poszczególnych baz
  • definiowanie praw obiektowych w poszczególnych bazach
  • aktualizacja wskaźników dla wielu baz danych jednocześnie

  Działania operacyjne umożliwiające przegląd pełnej zawartości poszczególnych baz danych:

 • analizy baz danych - lista analityczna prezentująca podstawowe informacje dla każdej bazy danych
 • raporty na liście analitycznej prezentujące zestawienia różnych informacji z wielu baz danych
 • na liście Analizy baz danych dostępne są dwa typy czynności umożliwiające:
  1. przejście na skróty do wybranych obszarów w określonej bazie danych - czynność „Pokaż...” umożliwia podgląd konkretnej bazy danych w celu weryfikacji czy wszystkie deklaracje zostały naliczone oraz czy naliczono je poprawnie
  2. wykonanie określonych działań uzupełniających - czynność „Dodaj...” umożliwia „hurtowe” naliczenie (generowanie) brakujących deklaracji w wybranych wcześniej bazach danych
 • e-Deklaracje - umożliwia „hurtowe” wykonywanie czynności podpisania i wysyłki e-Deklaracji
 • bazy danych - dostęp do pełnej zawartości poszczególnych baz danych
 • Raporty wykonywane jako wydruki na liście analizy:

 • informacje o zobowiązaniach podatkowych - raport prezentujący kwoty zobowiązań podatkowych dla wybranej bazy danych
 • raport pracy operatorów - wydruk prezentujący aktywność wybranych operatorów w wybranych bazach danych. Wydruk można wykorzystać do analizy rozkładu pracy wybranego operatora w jednej wybranej lub wielu bazach danych. Wydruk prezentuje informacje o ilości utworzonych w bazie różnego rodzaju dokumentów i elementów dokumentów
 • (zawiera enova Platforma Managera)

  enova Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika)

  Moduł dodatkowy enova Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika) zapewnia ewidencję stanu wydanej odzieży roboczej i wyposażenia dostępnych na kartotece pracownika (wszystkie informacje o pracowniku widoczne są w jednym miejscu w systemie).

  Moduł został zaprojektowany jako narzędzie wspierające ewidencję procesów związanych z wydawaniem oraz zwrotem/zagubieniem/zniszczeniem odzieży roboczej i wyposażenia pracownika (telefon komórkowy, laptop, samochód), charakterystycznych dla określonego stanowiska pracy. Użytkownik definiuje zestawy wyposażenia dla konkretnych stanowisk pracy.
  Proces wydawania odzieży roboczej oraz wyposażenia pracownika opiera się na dokumencie zamówienia i rozchodu wewnętrznego (RW), natomiast zwrot - w oparciu o dokument przyjęcia wewnętrznego (PW). Wydania i zwroty generowane są automatycznie dla zestawów asortymentu przypisanych dla poszczególnych pracowników, ze względu na stanowisko pracy, które zajmują. Aplikacja kontroluje aktualną ilość wydanej odzieży i wyposażenia oraz monitoruje okres użytkowania charakterystyczny dla poszczególnych pozycji asortymentowych (możliwość generowania zwrotów odzieży "przeterminowanej").

  Rozwiązanie wykorzystywane jest m. in. w firmach handlowych, produkcyjnych, budowlanych, ZPCHR, restauracjach i hotelach, firmach farmaceutycznych oraz instytucjach publicznych (np. policja, straż pożarna, instytucje medyczne). Współpracuje z modułem enova Kady i Płace oraz enova Handel.

  enova Import/Eksport RCP

  Moduł dodatkowy enova Import/Eksport RCP rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o wymianę danych między czytnikiem RCP, a programem enova.

  Dodatek umożliwia:

  • wyeksportowanie z programu enova danych dotyczących: pracowników, nieobecności, danych słownikowych tj.: wydziały, stanowiska, rodzaj zatrudnienia, nieobecności w celu importu danych do programu obsługującego czytnik RCP.
  • zaczytywanie do programu enova danych dotyczących: czasu pracy i normy czasu pracy, wyeksportowanych wcześniej z programu obsługującego czytnik RCP.
  • „hurtowy” import danych dla wielu pracowników jednocześnie.

  Dane zostaną szybko i bezbłędnie przeniesione do systemu kadrowo - płacowego enova, co umożliwi równie szybko i bezbłędnie rozliczyć czas pracy pracowników. Dane dotyczące czasu pracy zostaną zweryfikowane niezależnie przez dwa systemy, co dodatkowo minimalizuje możliwość pojawienia się niepoprawnych danych.

  Obecnie rozwiązanie współpracuje z czytnikiem RCP firmy Regitech, trwają prace nad rozszerzeniem oferty o czytniki RCP innych dostawców.

  enova Zbiorcza Edycja Czasu

  rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o dwie nowe listy ewidencji czasu pracy: zbiorcze zestawienie norma czasu pracy, zbiorcze zestawienie czas pracy.

  Moduł umożliwia „hurtową” modyfikację normy pracy (harmonogramu/planu czasu pracy) oraz czasu pracy (wykonania/czasu pracy) dla wielu pracowników jednocześnie (np. brygady). Modyfikacje te mogą dotyczyć dowolnie wybranych dni miesiąca. Dodatkowo moduł daje możliwość przypisania informacji o projekcie, w ramach którego dany pracownik lub grupa pracowników wykonuje zlecone prace (budowa, centrum kosztów, wydział itp.).

  Funkcje nowych list ewidencji czasu pracy:

  • podgląd normy czasu pracy i czasu pracy, a także strefy czasu pracy pracowników, nieobecności itd. bez potrzeby otwierania kartoteki każdego z pracowników, którego zmiana dotyczy;
  • filtrowanie danych z listy np. według pracowników, wydziałów, okresu, kierowników, projektów;
  • dodawanie lub modyfikacja już wprowadzonego czasu pracy w podziale na projekty realizowane przez przedsiębiorstwo (budowa, centrum kosztów, wydział itp.).

  Narzędzie przydatne dla firm rozliczających czas pracy zadaniowo oraz poprzez projekty a także dla firm prowadzących projekty unijne.

  enova SMS

  Moduł dodatkowy enova SMS umożliwia wysyłanie wiadomości z programu enova poprzez zewnętrzne bramki SMS, stwarzając dodatkowy kanał komunikacji z Kontrahentami lub Pracownikami.

  Program daje możliwość wyboru jednej z kilku zdefiniowanych bramek lub integracji z dowolną bramką za pomocą mechanizmu programistycznego API.

  System może samodzielnie pobierać numery telefonów komórkowych bezpośrednio z kartoteki kontrahenta bądź Osoby kontaktowej lub generować okienko z polem, gdzie należy ten numer wpisać. Wysyłane wiadomości SMS mogą zostać automatycznie zapisane jako zdarzenia CRM widoczne w historii kontaktu z danym Kontrahentem.

  Można również zaprogramować funkcje wysyłające smsy do odbiorców z dowolnego miejsca w systemie (moduły enova Kadry i Płace, Księgowość, Handel, Szkolenia, Delegacje Służbowe, Serwis, Wypożyczalnia) np. o:

  • aktualnych promocjach dla Kontrahentów (newsletter, kampanie reklamowe - Smsing),
  • terminach zaplanowanych spotkań lub szkoleń,
  • zbliżającym się terminie płatności za fakturę,
  • przeterminowanych i zaległych płatnościach (z uwzględnieniem liczby dni zaległości),
  • zbliżającym się terminie przeglądu maszyny lub urządzenia,
  • etapie realizacji zamówienia,
  • dokonanych przelewach np. wynagrodzeń dla pracowników.
  enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe

  Moduł dodatkowy enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego. Wspiera pracę osoby odpowiedzialnej za rozliczenia na wszystkich etapach pracy z wyciągiem bankowym. Dane importowane są do Ewidencji Środków Pieniężnych w postaci raportu zawierającego operacje bankowe oraz wpłaty i wypłaty.

  enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe umożliwia importowanie wyciągów bankowych z niemal wszystkich banków w Polsce. Dostępnych jest ponad 50 różnych formatów importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne (Producent enova tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta, usługa ta wykonywana jest bezpłatnie, w ramach zakupionej licencji).

  Dodatek Elektroniczne Wyciągi Bankowe wraz z standardowymi funkcjami EŚP umożliwia:

  • Automatyzacja rozliczania płatności.
  • Wyeliminowanie ryzyka związanego z błędnym „ręcznym” wprowadzaniem danych z wyciągu.
  • Znaczące przyspieszenie wprowadzania danych do systemu - oszczędność czasu i nakładu pracy osób pracujących z wyciągami bankowymi.
  • Możliwość nanoszenia informacji istotnych księgowo przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy (standardowe mechanizmy programu - matryce).
  • Wsparcie działu księgowego poprzez naniesienie w dokumencie źródłowym (wpłacie/wypłacie, operacji bankowej) szczegółowych atrybutów (cecha, opis analityczny), które zostaną wykorzystane do automatycznego zaksięgowania wyciągów.
  enova Wirtualne Rachunki Bankowe

  Moduł dodatkowy enova Wirtualne Rachunki Bankowe to rozwiązanie wspierające prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych (bank identyfikuje płatności dokonywane na rzecz Klientów przez ich kontrahentów przez system wirtualnych numerów rachunków).

  enova Wirtualne Rachunki Bankowe umożliwia:

  • generowanie numerów indywidualnych rachunków wirtualnych podczas wprowadzania faktury sprzedaży:
   w praktyce najpopularniejszym jest model indywidualnego rachunku dla kontrahenta, możliwe jest także generowanie wirtualnego rachunku dla każdej należności albo dla każdego dokumentu, w zależności jak Klient ustali z bankiem. W pierwszym przypadku każdemu kontrahentowi przypisany zostaje jeden numer rachunku wirtualnego, na który będzie kierować swoje zobowiązania wobec wystawcy płatności (doświadczenie pokazuje, że kontrahenci często nie pamiętają by zamieścić szczegóły płatności w tytule przelewu co znacznie utrudnia identyfikację, natomiast zawsze zwracają uwagę na poprawność rachunku, na który dokonują wpłaty),
  • importowanie do enova pliku z elektronicznym zestawieniem operacji bankowych dostarczonego przez bank:
   podczas importu program automatycznie rozlicza (paruje) wpłaty z należnościami na podstawie zgodności numeru rachunku.

  Użytkownik może dodawać szczegółowe atrybuty (cechy, opisy analityczne) do każdej z operacji bankowych już podczas importu jak i bezpośrednio po nim. Możliwość taką dają matryce (szablony) definiowalne dla poszczególnych typów wpłat/wypłat (mechanizm identyczny jak w przypadku enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe).

  Dedykowana dla firm, które oferują swoje produkty lub usługi znacznej liczbie odbiorców, tj: przedsiębiorstwom z branży telekomunikacyjnej, dostawcom Internetu, telewizji cyfrowej lub kablowej, zakładom energetycznym, zakładom gazowniczym, wodociągom, firmom ubezpieczeniowym, spółdzielniom mieszkaniowym, uczelniom, oraz zarządcom wspólnot mieszkaniowych.

  Moduł może współpracować z dowolnym bankiem w Polsce. W standardzie dostępne są formaty importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne banki (Producent enova tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta, usługa ta wykonywana jest bezpłatnie, w ramach zakupionej licencji).

  enova Podgląd

  enova Podgląd służy do kontrolingu i raportowania pracy. enova Podgląd (tzw. licencja menadżerska) pozwala na przeglądanie z jednego miejsca danych, znajdujących się w poszczególnych modułach systemu enova. Użytkownik pracujący w module Podgląd nie może wprowadzać, modyfikować, bądź kasować żadnych danych w systemie, jednak jednocześnie nie wymaga posiadania innych licencji niż Podgląd oraz nie blokuje pracy z programem innym użytkownikom. Danemu użytkownikowi można ustawić podgląd wybranych części systemu.

  enova Analizy Wielowymiarowe

  Moduł enova Analizy Wielowymiarowe to narzędzie do budowania systemu kontrolingowego firmy.

  Moduł wzbogaca system enova o zaawansowane możliwości analizy danych znajdujących się w bazie operacyjnej programu. Pozwala tworzyć raporty zawierające informacje łączące unikalne dane z różnych modułów systemu enova oraz przygotowywać przekrojowe zestawienia danych prezentujące np.: trendy sprzedaży, krytyczne miejsca powstawania kosztów, analizy wydajności pracy, analizy zasobów.

  Funkcje modułu pozwalają na wygodne przetwarzanie dużej ilości danych bez obciążania głównego serwera bazy danych. Narzędzia analityczne programu MS Excel (zintegrowane z systemem enova) pozwalają na wszechstronne, wygodne prezentowanie różnego rodzaju przekrojów danych. Raporty mogą przyjmować dowolny, ciekawy wizualnie kształt, przez co stają się bardziej czytelne oraz przejrzyste.

  Na moduł składają się dwa podstawowe elementy:

  • mechanizm tworzenia zdjęć danych bazy danych operacyjnej, który tworzy kopię danych roboczych do osobnej bazy analitycznej przeznaczonej do późniejszej analizy,
  • narzędzia kostki analitycznej (cube) pozwalającego na wygodne przetwarzanie danych zgromadzonych w bazie analitycznej z udziałem programu Microsoft Excel 2007.

  Moduł przeznaczony jest dla pracowników analitycznych, oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami firmy, tj. magazynierów, księgowych itp. Mogą oni optymalizować wykorzystanie tych zasobów m.in. za sprawą wygodnego identyfikowania niebezpiecznych lub kosztownych dla firmy ścieżek krytycznych. Przykładem może być wykrywanie zalegających towarów w magazynie, weryfikacja wydajności pracowników w stosunku do płac, niestandardowe ujęcia danych księgowych, elastyczna analiza płatności, której efektem jest np. wyszukiwanie kontrahentów, którzy powinni zostać nagrodzeni za wzorowe rozliczenia z firmą.

  enova Preliminarz EŚP

  Funkcjonalność ta pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.

  Analiza rozrachunków pod kątem kontroli płynności finansowej może być bardzo prosta - mechanizm Preliminarza EŚP pozwala śledzić zaplanowane wielkości preliminarza oraz porównywać z rzeczywistymi, wpływami/wydatkami wraz z możliwością podziału na rodzaje przychodów i kosztów. Narzędzia te pozwalają, na podstawie gotówki zgromadzonej w kasach i na rachunkach bankowych oraz na podstawie terminów płatności należności i zobowiązań, oszacować jakie będzie saldo środków pieniężnych na dowolny dzień w przyszłości. Analiza ta może być prowadzona w oparciu o terminy płatności wynikające z dokumentów lub w oparciu o terminy płatności uwzględniające dodatkowe opóźnienia. Na podstawie tak przygotowanej prognozy użytkownik może podjąć odpowiednie działania zapobiegające możliwej utracie płynności finansowej.

  Moduł umożliwia:

  • trafne prognozowanie i kontrolę płynności finansowej,
  • redukcję ryzyka utraty płynności,
  • szczegółową analizę rozrachunków kontrahentów,
  • zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej,
  • racjonalne zarządzanie środkami finansowymi przy realizacji przelewów dla dostawców.
  • enova Preliminarz EŚP przeznaczony jest dla kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, analityków oraz pracowników działów księgowości.

  Współpracuje z modułami: Kadry Płace, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Inwentarzowa, Faktury, Handel, Produkcja oraz Członkowie.

  enova Delegacje Służbowe

  Moduł enova Delegacje Służbowe wspomaga rejestrowanie, obsługę oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Umożliwia firmie ewidencję wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Znacząco wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza księgowości informacji o wyjazdach służbowych pracowników.

  Na funkcjonalność modułu składa się:

  • ewidencja poleceń wyjazdu służbowego wraz z wydrukiem,
  • automatyczne wyliczanie diet dla wyjazdów krajowych i zagranicznych (pomocnicze tabele stawek diet i ryczałtów krajowych i zagranicznych, obliczanie ryczałtów za noclegi i dojazdy, tabela państw, tabela stawek diet oraz limitów za nocleg),
  • automatyczne księgowanie rozliczeń kosztów delegacji służbowych,
  • rozliczanie delegacji z pobranymi zaliczkami pracownika na poczet delegacji służbowych
  • rejestrowanie rachunków (samochód, noclegi, koszty przejazdów i inne wydatki np. bilety komunikacji miejskiej) krajowych i zagranicznych, które są przeliczane na właściwą walutę według obowiązującego kursu,
  • obliczanie ryczałtów za noclegi i dojazdy,
  • ewidencja pracowników, którzy odbyli delegacje,
  • tabela państw, oraz pomocnicze tabele stawek diet i ryczałtów krajowych i zagranicznych,
  • możliwość integracji z ewidencją przebiegu pojazdu.
  enova Opis Analityczny - Aktywacja

  Moduł enova Opis Analityczny - Aktywacja umożliwia opisywanie dokumentów celem przypisania ich do konkretnych do projektów.

  Standardowo funkcjonalność opisu kontrolingowego (analitycznego) dostępna jest wraz z licencjami na moduły enova Księgowość oraz enova Projekty. Jednakże w praktyce najczęściej opisywaniem dokumentów zajmują się pracownicy, którzy nie mają lub nie potrzebują dostępu do powyższych modułów. To właśnie dla nich dedykowany jest moduł enova Opis Analityczny - Aktywacja, który umożliwia dodawanie opisu kontrolingowego (analitycznego) na dokumentach handlowych, magazynowych, kadrowych i innych. Warto pamiętać, że konieczne jest także posiadanie dostępu do opisywanych dokumentów.

  Opis kontrolingowy wykorzystuje mechanizm opisów analitycznych oraz cech. Może zostać wyrażony poprzez kwotę, ilość, czas, datę, godzinę, wartości numeryczne czy opis. Program enova umożliwia definiowanie dowolnych opisów kontrolingowych. Dla każdego z dokumentów pojawiających się w systemie (zarówno obcych, jak i własnych, wewnętrznych) można określić precyzyjną strukturę opisów analitycznych.

  Celem mechanizmów kontrolingowych jest ułatwienie:

  • analizy przychodów i kosztów w założonym przedziale czasowym,
  • analizy kosztów funkcjonowania firmy,
  • kontroli realizacji umów z kontrahentami,
  • gospodarowania środkami finansowymi w układzie istotnym z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

  Wszystkie dane podstawowe i budżetowe można, z poziomu użytkownika, eksportować do programów MS Word i Excel w formie standardowych raportów i dalej je analizować.

  Współpracuje z modułem: Kadry Płace, księga Handlowa (złoto), Faktury, Handel, Projekty (złoto).

  enova Komunikacja z drukarkami etykiet DYMOPrinter i BrotherPrinter

  Dodatek enova DYMOPrinter pozwala na łatwe tworzenie wydruków etykiet samoprzylepnych, działających na termicznych drukarkach DYMO LabelWriter.

  Dodatek składa się z biblioteki oraz kilku przykładowych wydruków naklejek:

  • z adresem kontrahenta
  • z adresem pracownika
  • z kodem kreskowym na środek trwały
  • z ceną i kodem kreskowym na towar

  Etykiety mogą być drukowane pojedynczo lub seryjnie. Wydruki dostępne są standardowo z menu wydruków na formularzu lub liście.

  Brother Label Printer

  Dodatek służy do drukowania etykiet samoprzylepnych na drukarkach Brother Label Printer. Drukarki te przeznaczone są do drukowania etykiet (naklejek) na taśmach z etykietami termicznymi.

  Drukowanie etykiet z poziomu enova odbywa się standardowo poprzez wybranie odpowiedniego wydruku dostępnego w menu wydruków dla danego formularza lub listy.

  Z biblioteką Soneta.BrotherPrinter.dll dostarczone są następujące wydruki:

  • z adresem kontrahenta
  • z adresem pracownika
  • z kodem kreskowym na środek trwały
  • cenowa z kodem kreskowym na towar

  Drukowanie etykiet na drukarkach Brother z poziomu enova będzie dostępne po wykonaniu następujących czynności:

  • Zainstalowanie oprogramowania drukarki wraz z bibliotekami sterującymi (b-PAC client component), dostarczanego przez jej producenta.
  • Skopiowanie biblioteki Interop.bpac.dll do katalogu z dodatkami do enova.
  • Zainstalowanie dodatku Soneta.BrotherPrinter.dll, czyli skopiowanie go do katalogu z dodatkami jw. Nie jest to konieczne, ale ułatwia tworzenie własnych wydruków oraz umożliwia wykorzystanie wydruków przykładowych.
  • Wczytanie przygotowanych przykładowych wzorców etykiet oraz wzorców wydruków do repozytorium wzorców wydruków w bazie danych.

  Uwaga: producent drukarek dostarcza biblioteki b-PAC wyłącznie w wersji 32-bitowej. W systemach 64-bitowych korzystanie z dodatku będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy system enova pracuje.

  Programy DEMO
  wersje demonstracyjne
  enova365 - zmiany w przepisach kadrowych i podatkowych w 2016 rokuenova365Kolektory danych - mobilny terminal magazynowycztery twarze enova365Wysyłaj i odbieraj e-dokumenty przez serwis miedzyfirmami.pl
   
  © 2000-2020 Tradiss       Informacje o witrynie       Archiwum       Projekt UE       Mapa strony       www.sage.com.pl       www.enova.pl       www.saldeosmart.pl       realizacja InfraNet.pl