TRADISS - Technika Komputerowa
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023, faks: (+48) 32 757 28 32, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
enova365
sage
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
O firmie Kontakt Bezpłatne prezentacje Konsultacje zdalne Mapa strony Praca

Pojęcia i definicje fiskalne

Urządzenia fiskalne służą do rejestrowania informacji o sprzedaży detalicznej. Pod względem konstrukcyjnym można je podzielić na rodzaje: drukarki fiskalne, kasy fiskalne, kasy komputerowo-fiskalne. Kasy fiskalne są samodzielnymi urządzeniami rejestrująco-drukującymi, z wbudowanym prostym oprogramowaniem wspomagającym realizację transakcji sprzedaży. Drukarki fiskalne do pracy potrzebują połączenia ze standardowym komputerem biurowym (stacją roboczą), na którym zainstalowane jest specjalistyczne oprogramowanie do sprzedaży. Kasy komputerowo-fiskalne mieszczą się w jednej obudowie, która zawiera komputer z oprogramowaniem, mechanizm drukujący, klawiaturę oraz monitor.

Najważniejszym elementem urządzenia fiskalnego jest moduł fiskalny. Jest to pamięć, w której zapisywane są sumy obrotów z poszczególnych dni w rozbiciu na stawki podatku VAT. Podczas sprzedaży urządzenie fiskalne rejestruje kwoty sprzedaży w tak zwanych totalizerach. Po wykonaniu "raportu dobowego", następuje podsumowanie, wydrukowanie obrotu i zapisanie go na trwałe do pamięci modułu fiskalnego.

Przepisy prawne regulujące kwestie związane z kasami fiskalnymi nie są w pełni usystematyzowane i właściwie brak jest skompletowanego w jednym akcie prawnym dokumentu. Aby przybliżyć zainteresowanym tematykę, podajemy wyjaśnienie kilku pojęć związanych z fiskalizacją i urządzeniami fiskalnymi:

Kasa rejestrująca: Elektroniczna kasa ewidencjonująca i rejestrująca w module fiskalnym sprzedaż każdego towaru lub usługi.
Program pracy kasy: Jest to program pracy kasy (modułu fiskalnego) dopuszczony przez Ministra Finansów do stosowania, zapewniający prawidłowy i trwały jednokrotny zapis wielkości obrotu i kwot podatku w pamięci fiskalnej kasy oraz wydruk oryginału i kopii paragonów i raportów fiskalnych a także wydruków niefiskalnych (nie zawierających transakcji sprzedaży) dopuszczonych do druku przez program pracy kasy.
Program aplikacyjny kasy: Jest to program współpracujący z modułem fiskalnym, odpowiedzialny za prawidłowe zaprogramowanie funkcji oraz zabezpieczający przed wprowadzeniem do kas funkcji, rozwiązań technicznych i programowych nie dopuszczonych programem pracy kasy.
Systemowa kasa fiskalna: Kasa elektroniczna posiadająca możliwość pracy w sieci kas opartej
o komputer bądź jedną kasę główną.
Drukarka kasy: Jest to urządzenie drukujące wszystkie dokumenty dopuszczone programem pracy kasy do druku przez daną kasę.
PLU: Liczba towarów, jakie można zdefiniować w kasie fiskalnej.
Moduł fiskalny: Zabezpieczony element kasy rejestrującej, zapamiętujący w pamięci fiskalnej dane o obrotach. Nie ma możliwości wycofania zapisu. Pojemność pamięci fiskalnej określona w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów wynosi minimum 5 lat.
Fiskalizacja: Nieodwracalne uaktywnienie pamięci fiskalnej. Od tego momentu zapisywane są wszystkie dane o operacjach prowadzonych na kasie. Fiskalizacji dokonuje uprawniony pracownik serwisu, który powinien posiadać legitymację wydaną przez producenta kasy.
Książka kasy: Książeczka dostarczana wraz z kasą, w której dokonuje się wszelkich adnotacji dotyczących kasy. Książka kasy musi znajdować się w miejscu prowadzenia sprzedaży.
Numer ewidencyjny kasy: Numer nadawany przez właściwy Urząd Skarbowy. Powinien być naniesiony na kasę w sposób trwały oraz odnotowany w książce kasy.
Numer unikatowy kasy: numer nadawany przez producenta, wpisany do pamięci fiskalnej w trakcie ufiskalnienia.
Paragon fiskalny: Dokument fiskalny wydrukowany dla nabywcy, w momencie sprzedaży. Nagłówek paragonu zawiera nazwę, adres i NIP użytkownika kasy oraz numer kasy. Na paragonie znajdują się dane o sprzedanym towarze (nazwa, cena, stawka podatku, kwoty netto i brutto), oznaczenie kasjera, data i godzina wystawienia. Od zwykłego paragonu różni się specjalnym symbolem fiskalnym, po którym następuje numer unikatowy kasy.
Paragon kontrolny: Drugi egzemplarz paragonu (najczęściej nawijany na rolkę kontrolną). Stanowi materiał dowodowy w ewentualnych postępowaniach przed Urzędem Skarbowym.
Raport fiskalny: Raport drukowany z urządzenia fiskalnego, może obejmować różne okresy czasu - najczęściej spotykane są dobowe i miesięczne raporty fiskalne. Stanowią podstawę do prowadzenia zapisów księgowych.
Plomba: Ołowiana, zakładana przez pracownika serwisu (każdy serwisant ma swoją plombownicę do określonego typu kasy). Należy sprawdzać czy po zaplombowaniu numer jest czytelny, bowiem plomba uszkodzona oznacza kłopoty i sankcje w razie kontroli Urzędu Skarbowego
Czas rozpoczęcia naprawy: Czas reakcji, ograniczony przez rozporządzenie Ministerstwa Finansów do 48 godzin od momentu zawiadomienia serwisu o awarii do podjęcia interwencji. Nie należy mylić z "terminem naprawy", który regulują przepisy ogólne.
Kasa rezerwowa: Zapasowa kasa fiskalna. Bez niej, w przypadku awarii kasy podstawowej, należy zaprzestać sprzedaży.
Wydruk niefiskalny: Jest to każdy nie zawierający transakcji sprzedaży dokument wydrukowany przez kasę przed jej fiskalizacją oraz każdy inny dokument dopuszczony programem pracy kasy do druku, poza paragonem fiskalnym i raportami fiskalnymi.
Producent kas rejestrujących: Jest to osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wytworzyła i wprowadza do obrotu kasy rejestrujące.
Importer kas rejestrujących: Jest to osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wprowadza do obrotu importowane kasy rejestrujące.
Serwis kas rejestrujących: Są to czynności obejmujące fiskalizację kas, ich naprawy i konserwacje oraz przeglądy prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów.

Programy DEMO
wersje demonstracyjne
enova365 - zmiany w przepisach kadrowych i podatkowych w 2016 rokuenova365Kolektory danych - mobilny terminal magazynowycztery twarze enova365Wysyłaj i odbieraj e-dokumenty przez serwis miedzyfirmami.pl
 
© 2000-2020 Tradiss       Informacje o witrynie       Archiwum       Projekt UE       Mapa strony       www.sage.com.pl       www.enova.pl       www.saldeosmart.pl       realizacja InfraNet.pl