TRADISS - Technika Komputerowa
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023, faks: (+48) 32 757 28 32, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
enova365
sage
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
O firmie Kontakt Bezpłatne prezentacje Konsultacje zdalne Mapa strony Praca

Projekt obwieszczenia MZ w sprawie wykazu leków refundowanych od stycznia 2014

W porównaniu do XII obwieszczenia obowiązującego od 1 listopada 2013 r. projekt XIII obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

I. W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ:

 1. Do obwieszczenia ogółem zostaną dodane 114 nowe produkty, w tym:
  1. lek zawierający pregabalinę (4 kody EAN) - refundowany we wskazaniu leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym. Objęcie leku refundacją zwiększy zakres dostępnych opcji terapeutycznych dla pacjentów zmagającym się z bólem w przebiegu choroby nowotworowej.
  2. lek zawierający iwabradynę (2 kody EAN) - refundowany we wskazaniu przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II - NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca ≥ 75 uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z beta-adrenolitykiem lub gdy leczenie beta- adrenolitykiem jest przeciwskazane albo nie jest tolerowane.
 2. Dla 2 substancji czynnych (10 kodów EAN) zostaną rozszerzone dotychczasowe wskazania objęte refundacją tj.:
  1. filgrastym i pegfilgrastym będą refundowane we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Jednocześnie dla tych substancji czynnych zmieniono zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją.
   Pozostałe produkty - umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego - są odpowiednikami dotychczas refundowanych.
 3. Na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub braku kontynuacji refundacji produktów, dla których decyzje refundacyjne przestają obowiązywać 1 stycznia 2014 r., w obwieszczeniu nie znajdzie się 131 produktów (według nazw handlowych) obecnych w poprzednim obwieszczeniu. Szczegółowy wykaz tych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych znajduje się w załączniku.
 4. Dla 1 537 produktów zawierających 236 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:
  - od 251,52 zł do 1 gr.
 5. Dla 3 produktów zawierających 1 substancję czynną wprowadzono podwyżki urzędowych cen zbytu:
  - od 1,36 zł do 2,29 zł.
 6. Zgodnie z projektem XIII obwieszczenia w porównaniu do XII obwieszczenia obowiązującego od 1 listopada 2013 r.:
  1. dla 2 016 produktów (2 191 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek dopłaty pacjenta - od 247,14 zł do 1 gr,
  2. dla 736 produktów (814 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost dopłaty pacjenta - od 1 gr do 94,56 zł,
  3. dla 3 284 produktów (3 660 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek cen detalicznych brutto - od 274,23 zł do 1 gr,
  4. dla 35 produktów (35 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrosły ceny detaliczne brutto - od 9 gr do 6,72 zł.

II. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII

 1. Zwiększy się dostęp do leczenia w ramach programów lekowych i chemioterapii:
  1. refundacją zostanie objęty nowy lek zawierający octan abirateronu (1 kod EAN) - w ramach programu lekowego Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego. Dotychczas ta substancja czynna była finansowana w ramach chemioterapii niestandardowej jedynie w ograniczonym zakresie. Dzięki wprowadzeniu octanu abirateronu do leczenia w ramach programu lekowego pacjenci z opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego uzyskają znacznie szerszy dostęp do terapii.
  2. refundacją zostaną objęte generyczne leki zawierające imatynib (14 kodów EAN), co ułatwi dostęp do leczenia pacjentom z przewlekłą białaczką szpikową oraz zaawansowanym włókniakomięsakiem guzowatym skóry.
 2. Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych i chemioterapii:
  1. zmieni się opis programu lekowego Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci, co pozwoli na dostosowanie treści programu do aktualnych wytycznych terapeutycznych. Wprowadzone zmiany zostały pozytywnie ocenione przez ekspertów klinicznych, ich zasadność potwierdził również Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych.
  2. refundacją zostanie objęty lek zawierający doksorubicynę liposomalna niepegylowaną - w zakresie wskazań pozarejestracyjnych, tj. leczenie choroby Hodgkina i chłoniaków nieziarniczych w przypadku pacjentów, którzy nie mogą być leczeni konwencjonalnymi preparatami doksorubicyny ze względu na współistniejące schorzenia kardiologiczne oraz przebytą w przeszłości terapię doksorubicyną konwencjonalną z wykorzystaniem dawki łącznej ≥ 200mg/m2.
 3. Refundacją zostaną objęte także kolejne leki zawierające substancje czynne: kwas zoledronowy (6 kodów EAN), sól kwasu folinowego (1 kod EAN), karboplatyna (1 kod EAN), cytarabine (4 kody EAN), gemcitabina (3 kody EAN) oraz infliksimab (2 kody EAN). Rozszerzone zostaną również wskazania dla leku zawierającego docetaksel (3 kody EAN).
 4. Na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnej lub braku kontynuacji refundacji produktów, dla których decyzje refundacyjne przestają obowiązywać 1 stycznia 2014 r., w obwieszczeniu nie znajdzie się 60 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu. Szczegółowy wykaz tych leków znajduje się w załączniku.
 5. Dla 3 produktów zawierających 1 substancje czynną wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:
  - od 145,50 zł do 36,37 zł.

Opublikowano: 19 grudnia 2013 r.

Programy DEMO
wersje demonstracyjne
enova365 - zmiany w przepisach kadrowych i podatkowych w 2016 rokuenova365Kolektory danych - mobilny terminal magazynowycztery twarze enova365Wysyłaj i odbieraj e-dokumenty przez serwis miedzyfirmami.pl
 
© 2000-2019 Tradiss       Informacje o witrynie       Archiwum       Projekt UE       Mapa strony       www.sage.com.pl       www.enova.pl       www.saldeosmart.pl       realizacja InfraNet.pl