TRADISS - Technika Komputerowa
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023, faks: (+48) 32 757 28 32, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
enova365
sage
telefony: (+48) 32 757 25 71, (+48) 607 062 023
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
O firmie Kontakt Bezpłatne prezentacje Konsultacje zdalne Mapa strony Praca

Co z receptami RUM od 1 września 2010?

      W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie licznymi wątpliwościami dotyczącymi wprowadzania przez NFZ jednolitych zasad wystawiania recept na kuponach RUM, ich realizacji oraz sprawozdawczości aptek należy usystematyzować informacje na temat obecnego stanu. Według najnowszych komunikatów stanowiska poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ różnią się w zakresie terminu, do którego mogą być realizowane recepty wystawione na kuponach RUM. Przykładowo na terenie objętym zasięgiem śląskiego OW NFZ termin ten ustalono na koniec września, ale już np. w rejonie oddziału opolskiego "ważność" tychże recept została przedłużona na czas bliżej nieokreślony, tj. do wyczerpania zapasów. Dodatkową okoliczność stanowi komunikat Ministra Zdrowia, w którym można przeczytać m. in., że "Minister Zdrowia nigdy nie zakazał wystawiania recept na kuponach RUM". W świetle powyższych oraz innych informacji można podsumować sytuację następująco: jeśli pominąć recepty z wtórnikiem, których realizacja nie budzi wątpliwości, to mamy w obiegu trzy rodzaje recept:

  • tzw. "białe" zwane także receptami KUM; ich numer można poznać po tym, że (cytuję za Rozporządzeniem MZ w sprawie recept) jego "dwie pierwsze cyfry stanowią identyfikator właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu" oraz "cyfra dziewiętnasta przyjmuje wartość: «5», «6», «7» lub «8»",
  • tzw. "żółte" określane także skrótem RUM, których numer - podobnie jak "białych" - rozpoczyna się kodem oddziału NFZ, ale jego "cyfra dziewiętnasta przyjmuje wartość: «4»",
  • inne, także "żółte", których budowa numeru nie jest oparta na jednych ściśle określonych zasadach poza cyfrą dziewiętnastą, która może przyjmować wartości "0", "1", "2" lub "3".

      Co ważne: dwa pierwsze z wymienionych wyżej rodzajów są opisane w przytaczanym rozporządzeniu, a więc co najmniej od jego wejścia w życie (tj. od 1 lipca 2007) są zgodne z obowiązującym wzorem. I nadal pozostaną do czasu ewentualnej zmiany rozporządzenia.

      Kłopot mogą sprawiać przede wszystkim druki z trzeciej grupy, które w myśl obowiązujących przepisów de facto nie są receptami. Czyli cyfry od "0" do "3", mimo że nie są zgodne z rozporządzeniem, to wciąż są w użyciu. Stan ten trwa od lat, ale dopiero w ostatnim czasie podjęto próbę wycofania z obiegu problematycznych numerów. Zgodnie z przepisami NFZ w każdej chwili ma prawo uznać takie recepty za nieprawidłowe i odmówić wypłacenia refundacji. Trzeba jednak koniecznie odróżnić takie recepty od recept z drugiej grupy, czyli od tych posiadających cyfrę "4" na przedostatniej pozycji. Ta cyfra powoduje, że posiadające ją recepty, mimo, że numer oznacza kupon RUM, są zgodne z rozporządzeniem oraz z najnowszymi komunikatami NFZ. Są więc pełnoprawną podstawą zarówno do wydania leków, jak i do zwrócenia aptece przez NFZ należnej kwoty refundacji.

      Podsumowując: w codziennym języku często nazywamy recepty posługując się potocznymi określeniami kolorów. Warto mieć na uwadze, że jest to zjawisko czysto zwyczajowe i w obowiązujących przepisach nie ma odzwierciedlenia. Co za tym idzie sugerujemy zwracać uwagę na cyfry w numerze recepty, a nie na ich faktyczny kolor. Miała już miejsce sytuacja, kiedy to śląski NFZ zdecydował, że w sierpniu do obiegu trafią recepty wystawiane na drukach koloru żółtego, ale posiadające numer z cyfrą "8", a więc oznaczający tzw. receptę "białą". Spowodowało to niemałe zamieszanie wśród personelu aptek.

      Naszym zdaniem graniczny termin obowiązywania recept wystawionych na kuponach RUM nie jest w tej chwili znany. Wystarczy, że do dowolnej apteki trafi np. w październiku 2010 pacjent z receptą wystawioną w Opolu. I, że będzie to recepta wypisana na "starym" kuponie RUM. Jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co farmaceuta w aptece ma w takiej sytuacji zrobić nie da się obecnie udzielić. Daje się słyszeć opinie, że apteka powinna odmówić realizacji takiej recepty, jeśli jej oddział NFZ tak twierdzi. Jednak byłoby to pozbawienie pacjenta prawa, które przysługuje mu na mocy ustawy. Można przypuszczać, że NFZ ma świadomość tego faktu i dlatego przyjmuje zestawienia refundacyjne zawierające takie recepty. Uznaje je za poprawne opatrując jedynie komunikatami zatytułowanymi "Ostrzeżenie". Tu nasuwa się kolejna wskazówka: jeśli na potwierdzeniu przyjęcia przez NFZ pliku XML pojawiają się wyłącznie "ostrzeżenia" i nie ma wśród nich informacji, że wystąpił "błąd", to należy te ostrzeżenia zignorować.

Programy DEMO
wersje demonstracyjne
enova365 - zmiany w przepisach kadrowych i podatkowych w 2016 rokuenova365Kolektory danych - mobilny terminal magazynowycztery twarze enova365Wysyłaj i odbieraj e-dokumenty przez serwis miedzyfirmami.pl
 
© 2000-2019 Tradiss       Informacje o witrynie       Archiwum       Projekt UE       Mapa strony       www.sage.com.pl       www.enova.pl       www.saldeosmart.pl       realizacja InfraNet.pl